Augusta Raurica: Na skok do dávných dob –  Augusta Raurica: The jump in ancient times

Nedaleko Basileje se nachází ruiny z dob starověkého Říma, které tvoří nejrozsáhlejší areál římských rozvalin ve Švýcarsku. Provinční metropole Augusta Raurica byla založená v r. 44 př.n.l.  na území galského kmene Raurici a svého času (ve 2.stol. našeho letopočtu) měla  dokonce 20 tisíc obyvatel. *)

Antické divadlo/Roman Theater

Near Basel you can find the ruins from the days of ancient Rome, which form the largest complex of Roman ruins in Switzerland. The provincial capital of Augusta Raurica was founded 44 BC in the territory of the Raurica Gallic tribe and in the 2nd century AD even had a population of 20,000. *)


Celý venkovní areál je otevřený a přístupný zdarma a jeho největší atrakcí je nejspíš rekonstruované klasické antické divadlo pro 10 tisíc diváků, které je nejlépe dochovaným dílem svého druhu na sever od Alp. Ale návštěvníka samozřejmě zaujmou i rozvaliny kurie, lázní, anebo chrámu.

The entire outdoor area is open and available for free, and its biggest attraction is probably a renovated classical ancient theater for 10,000 spectators, which is the best preserved work of its kind north of the Alps. But, of course, visitors can be well attracted by the ruins of the Curia, spa or temple.
Lázně/Spa
římský dům v pozadí vlevo/Roman house in the backgrounds on the left
zbytky svatyně/Ruins of the shrine

Návštěvníci mají možnost zajít také do Římského muzea. My jsme měli to štěstí, že dnes byl Mezinárodní den muzeí a vstup do muzea byl zdarma (seznam nadcházejících akcí najdete na internetových stránkách). Děti měly možnost si obhlédnout a “osahat”, jak to chodilo v domě u starých Římanů. A že to byl život rozhodně zajímavý. I přesto, že se nepsalo na papír, ale rylo do voskových tabulek, že hry se nehrály na iPadu, ale třeba jen s kamínky nebo dřevěnými mečíky.

Atrium římského domu/Atrium of the roman house

Visitors can also go to the Roman museum. We were lucky that today was the International Day of Museums and the entrance to the museum was free (a list of upcoming events can be found on the website). Children had a chance to take a peek and “feel” how the life was in the house of the ancient Romans. And it was certainly an interesting life. Despite the fact that time writing on paper had not been used yet, but engraving in wax tables was more common, that games were not played on iPads, but only with stones or wooden swords.

Ložnice/Bedroom
Latrína v kuchyni :)/Latrine in the kitchen


Musím říct, že dnešní výlet se nám všem moc líbil – byla to příjemná změna oproti zdejším středověkým městům 🙂
I must say that we all really enjoyed today’s trip – it was a nice change from the local medieval cities 🙂

Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohly líbit.
Nezapomeňte mě také sledovat přes Pinterest, Bloglovin a Instagram.
A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!
I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Pinterest, Bloglovin and Instagram.
And of course I look forward to reading all you comments.

 
*) zdroj:

Turistický průvodce Švýcarsko – JOTA, 2011 (přeloženo z Teller, M: “The Rough Guide to Switzerland”, Rough Guide 2010)
Augusta Raurica: Na skok do dávných dob
Návštěva La Maison du Gruyère

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Menu