Hiking with kids – Turistika s dětmi: Schwarzsee

Další z našich výletů do nádherné švýcarské přírody jsme podnikli k Schwarzsee, neboli Černému jezeru.

Another one of our trips to the beautiful Swiss nature we have made to Schwarzsee, or the Black Lake.

Musím přiznat, že jsem při plánování výletu hrubě podcenila přípravu. To je tak, když se při hledání informací o cíli soustředíte na to, aby lokalita byla atraktivní pro děti (o Häxewääg níže), ale už zapomenete zjistit, do jaké nadmořské výšky vlastně jedete. Tudíž mi jaksi unikla informace, že se budeme nacházet v nadmořské výšce něco málo přes 1000 metrů! Takže ač se na fotkách může zdát, že počasí bylo příjemné a jako dělané na dvouhodinovou procházku kolem jezera, nenechte se zmást. Foukal dost studený vítr a museli jsme na sebe navléct veškeré oblečení, které jsme měli s sebou (kdyby se náhodou ochladilo ha ha :))

I must admit that when planning this trip I have grossly underestimated the preparation. This happen when you are so into looking for information if  that site was attractive for children (about Häxewääg below), but forget to see to what altitude you are actually heading. Thus, I somehow missed the information that Schwarzsee was located at an altitude of a little over 1000 meters! So even though the pictures may seem that the weather was pleasant for making a two-hour walk around the lake, do not be fooled. A cold wind blew a lot and we had to put on all the clothes that we had with us (if it happen to get colder ha ha :))

Häxewääg / The Witch Trail


Jak už jsem se zmínila výše, pro malé návštěvníky je připravena Häxewääg, tedy čarodějnická stezka. Během ní se děti na procházce kolem jezera  setkají s několika pohádkovými obyvateli místa (drak, mnich, noční jezdec, skřítek Muggi ad.) a dojdou i k chaloupce samotné čarodějnice.

As I mentioned above, for small hikers there is Häxewääg, a witch trail. Along the trail around the lake kids meet  several fairy inhabitants of the place (Dragon, Monk, Night rider, dwarf Mügge etc.), And then they come to the cottage of the witch herself.

Vodopád / Waterfall


Pár desítek metrů za domečkem čarodějnice objevíte krásný vodopád.

Just a few tens of meter behind the witches house you can see a beautiful waterfall.


Celkové dojmy / Overall impressions


Celé místo je opravdu příjemné pro rodiny s dětmi, ale i pro hendikepované, jelikož jezero se dá v pohodě objet s kočárkem, resp. na vozíku (výjimku tvoří cca půlkilometrová zacházka k domku čarodějnice a vodopádu).

The whole place is really nice for families with children, but also for the disabled people, because you can easily walk around the lake with a stroller, respectively. in a wheelchair (except half a kilometer detour to the witches house and the waterfall).

Na trase se také nachází několik ohnišť (většinou s připraveným dřevem), kde si můžete opéct špekáčky nebo jen tak spočinout a odpočívat.

On the trail there are also several picnic places (mostly with prepared wood), where you can roast sausages or just rest and relax.
Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohl líbit.
Nezapomeňte mě také sledovat přes Pinterest, Bloglovin a Instagram.
A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!
I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Pinterest, Bloglovin and Instagram.

And of course I look forward to reading all you comments.

Turistika s dětmi: Schwarzsee
Luzern na druhý pohled

Podobné články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou emailovou adresu.

Menu