Na skok ve Spiezu – Quick stop in Spiez

Na jižním břehu Thunského jezera se nachází městečko Spiez. Středověký hrad, který tvoří dominantu vesnice, je jedním z pěti, které můžete obdivovat, když se vydáte na projížďku okolo tyrkysově modrého Thunského jezera.

Středověký hrad z 15.- 16.století obklopují vinice/Medieval castle from 15-16th century surrounded by vineyards

On the southern shore of Lake Thun is a small town of Spiez situated. The medieval castle, which dominates the village, is one of five that you can admire when you go for a ride around the turquoise Lake Thun.

Ve Spieuzu byli jen na skok, takže přináším spíš jen obrazovou dokumentaci. Bohužel jsme neměli ani tolik času, abychom se podívali do jeho dominanty – středověkého hradu. Tudíž jsme nemohli obdivovat barokní sál ani původní fresky, které se nacházejí v apsidě a kryptě přilehlého románského kostela. *)

Unfortunately we did not have much time to visit its landmarks – medieval castle. Thus, we could  not admire the baroque hall or original frescoes, which are located in the apse and the adjacent crypt of the Romanesque church. *)

Na druhou stranu jsme aspoň prošli přístav, který je kotvištěm nepřeberných druhů plachetnic, motorových člunů a jachet a odkud také vyplouvají výletní parníky po jezeře.

Právě vyplouvající parník v pozadí/Departing steamer in the backgrounds

On the other hand, we at least walked through the port, which is a mooring of countless species of sailboats, motor boats and yachts, and also where the cruise liners sail around the lake.

Palmy umocňují dojem poklidné riviéry/Palm trees enhance the impression of a peaceful Riviera
Pohled z přístavu na městečko Spiez ležící v kopci nad jezerem/View from the harbor to the town of Spiez situated on a hill above the lake


*) zdroj/source:

Turistický průvodce Švýcarsko – JOTA, 2011 (přeloženo z Teller, M: “The Rough Guide to Switzerland”, Rough Guide 2010)

Na skok ve Spiezu
St. Beatus Höhlen – jeskyně sv. Beata

Podobné články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou emailovou adresu.

Menu