Hiking with kids / Turistika s dětmi: Rigi – královna hor / Queen of the mountains

V neděli bylo konečně počasí příznivé i k výletu mimo nížinu, a tak jsme vyrazili zdolat Rigi, královnu hor, která se vypíná nad jezerem Vierwaldstätersee. Byl to můj druhý výstup na Rigi – poprvé jsem tady byla skoro před čtyřmi lety s kamarádkou. To jsem ale ještě neměla ani tušení, že se někdy budeme do Švýcarska stěhovat…

On Sunday the weather was finally favorable and we could set off for outside the lowlands, and so we headed to climb Rigi, queen of the mountains, which rises above the Vierwaldstäter Lake. It was my second ascent of the Rigi – the first time I’ve been here nearly four years ago with my friend. But that time I had no idea that we move to Switzerland in the future…

Příjezd / Arrival

Jako výchozí bod jsme zvolili stanici Goldau, kde jsme zaparkovali auto, a odkud jsme se modrým vláčkem nechali vyvézt na mezistanici Klösterli. Trasa vlaku samozřejmě pokračuje dál až na vrchol do stanici Rigi Kulm, ale my jsme se jsme rozhodli ujít těch šest kilometrů až na vrchol po vlastních nohou.

As a starting point for our hike we chose Goldau station where we parked the car, and where we let the blue train take us to the mid-station Klösterli. The route of the train, of course, continues up to the top station Rigi Kulm, but we have decided to take the six kilometers to the summit by walking.

Klösterli – Rigi


Turistická trasa nás vedla přes stanice First a Kaltbad, přičemž jsme nacházeli jak vyhlídková místa, stylové horské restaurace a také místa na opékání a odpočinek.

The hiking trail led us towards the stations First and then Kaltbad, and on our way we found both lookout points, rustic mountain restaurants and places to barbecue and relax.

Celou dobu jsme vlastně horu Rigi obcházeli, ale to nevadilo, protože se nám tak naskýtaly nádherné výhledy na smaragdově zelené jezero Vierwaldstätersee a na Alpské štíty. Některé z nich bohužel pro nás zůstaly ukryty v oblacích 🙁

All the time we actually walked around Mount Rigi, but it did not matter, because we were being greeted with spectacular views of the emerald green Vierwaldstäter Lake and Alpine peaks. Some of them, unfortunately for us, remained hidden in the clouds 🙁

Přes čtyřistametrové převýšení zvládli naši kluci vyskákat jako horští kamzíci, zato já jsem těsně pod vrcholem přemýšlela, jestli je radši nepočkám v některé z restaurací (vždyť už jsem přeci nahoře kdysi byla, že :)). Ale omluvou pro mé zrádné myšlenky mi dozajisté byl šestý měsíc těhotenství 😉

Despite over four hundred meter of elevation our boys managed to jump the trail like mountain chamoises, but I was, just under the summit, wondering if it weren´t better that I waited for them in one of the restaurants (after all, I´ve already been there on the summit before, right? :)) But as an excuse for my treacherous thoughts surely was the sixth month of pregnancy;)

Na vrcholu Rigi se na vysílači nachází vyhlídková plošina, odkud se opět naskýtá dechberoucí panoramatický výhled jak na hory, tak městečka v údolí a okolo jezera a ještě mnohem dál. Kdo se cestou vyčerpal, může dobít energii v přilehlé samoobslužné restauraci hotelu Rigi-Kulm, který vítá návštěvníky hor již dvě stě let.

On top of the Rigi you can find an is an observation platform on the transmission tower, from which arises breathtaking panoramic views of both the mountains and the towns in the valley and around the lake and far beyond. Those exhausted from the hike, can recharge in the adjacent self-service restaurant in Rigi-Kulm Hotel, which welcomes mountains visitors  for almost two hundred years.

Cesta zpátky / Hiking back

Nazpět ke stanici Klösterli jsme vyrazili jinou trasou (viz mapa). Cestu jsme zvládli celkem rychle, a tak jsme měli ještě před odjezdem vlaku čas na návštěvu horské kaple “Maria zum Schnee”, která byla postavena před více než třemi sty lety. Na úplný závěr jsme měli to štěstí, že pro nás přijela historická zubačka, takže jsme měli o další zážitek navíc 🙂
Tudy vedla naše cesta zpátky/Our way back
Back to the station Klösterli we took a different trail (see map). We managed the descend quite quickly, so we had time to visit the mountain chapel “Maria zum Schnee” before the train’s departure (this chapel was built more than three centuries ago). At the very end we were lucky that we hopped on the historic cog railway, so we could add another pleasant experience to our trip 🙂
Celá trasa byla dlouhá přibližně 10 kilometrů a z větší části je vhodná pro kočárky. 
The entire hike was approximately 10 kilometers long and for the most part was

suitable for strollers.

Schadau Park
Mezinárodní ochutnávka

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Menu