Gurten: Hurá z města ven! Hooray out of town!

Nedaleko Bernu se nachází kopec Gurten (858 m.n.m.), kam jsme se za dobu našeho pobytu tady vypravili už čtyřikrát. Dvakrát jsme zde byli na jaře (ale pokaždé v jiném počasí), jednou v létě a jednou na podzim. Vždy jsme strávili velmi příjemný čas, protože park na jeho vrcholu je ideální místo, kde si s dětmi, rodinou nebo přáteli můžete užít den.
Gurten mi trošku připomíná Petřínský vrch v Praze. Tedy aspoň v tom, že se na něj dostanete skoro stejným typem lanovky a je na něm rozhledna, ze které je výhled na město pod ním. Pak už teda podobnost není tak blízká, leda by byly z Petřína při hezkém počasí vidět Alpy 🙂

Tato krásná fotka se povedla mojí sestře/Beautiful picture taken by my sister

Not far from Bern you can find Gurten Hill (858 m.a.s.l.), where we have been to four times during our living here in Switzerland. It was twice in the spring (but within different weather conditions), once in the summer and once in the autumn. But we have always spent here pleasant time, because the park on the top of the hill is really an ideal place to enjoy time with your kids, family and friends.
Gurten resembles me a bit of Petřín hill in Prague. At least you can get there by the same type of cable car and you can find the lookout tower on the its peak, from which you can overview the city below. At this point the similarity ends – except for you could see the Alpes from Petřín 🙂

Asi největším lákadlem na Gurtenu (zejména pro naše děti) je malá železnice. Za 2 franky (dospělí za 3) se můžou svézt zmenšeninou vláčku taženém parní, anebo elektrickou lokomotivou. Důmyslně vystavěná dráha vede kolem dětského hřiště a dokonce i tunelem. Spouští také opravdovou signalizaci na “přejezdu”, aby do se pod kola vlaku nedostal žádný z návštěvníků parku. Zajímavostí je, že lokomotivy obsluhují kluci tipuju ve věku 12-16 let, nejspíše vláčkoví nadšenci 🙂

Perhaps the biggest attraction at the Gurten (especially for our children) is a small railroad. For 2 francs (3 for adults) can take a ride on the miniature train pulled by steam or electric locomotive. Resourcefully constructed railway leads passes a playground and go even through a tunnel. It also switches on a real signalling for “crossing”, to any of park visitors get under the wheels of the passing train. It is interesting that the locomotives are operated by boys aged (my guess) 12-16 years, probably trains buffs 🙂
Zejména větší děti se můžou vyřádit na hřišti, které tvoří dřevěná konstrukce postavená mezi vzrostlými stromy. Tady můžou lézt v tunelech, šplhat po sítích, anebo se sklouznout na velké skluzavce. Kousek dál, uprostřed trasy vláčku, je hřiště spíš pro ty menší. 

Especially bigger kids can enjoy themselves on the playground, that is a wooden structure built between the trees. Here they can climb in tunnels, climb over networks or slide. Farther, in the middle of the train tracks, there you can find a playground  for smaller ones.

Hned vedle hřiště se nachází kuličkodráha – zde můžete donekonečna točit klikami a posouvat různobarevné míčky po kovové konststrukci, hnát je přes překážky a sledovat, kam budou putovat a kde vypadnou.

Right next to the playground you can find marbles – you can endlessly turn the crank and move multicolored balls on the metal consturciton, chasing them through obstacles and watch where they wander and where they drop out.

Pro děti od tří let je na speciální autodráze připraveno dvanáct barevných autíček na elektrický pohon. Za 1 frank si několikaminutovou jízdu užijou ti, kteří si na řízení opravdového auta ještě pár let počkají. 

Twelve colorful toy cars ontoare ready for children from three years  a special racing track. For 1 francs can those, who have to wait for driving a real car a few more years. enjoy several minutes of the ride.

Pokud chcete zdejší návštěvu spojit s gastronomickým zážitkem, Gurten je skvělé místo pro piknik. V parku se nachází několik míst na grilování a opékání. Ale pozor na vítr – aby vám založení ohně netrvalo dýl než samotná příprava a konzumace jídla :). Pokud vás vlastí příprava jídla neláká, anebo počasí pikniku nepřeje,  můžete se najíst v restauraci. “Tapis Rouge” je samoobslužná a má velmi dobré zázemí pro rodiny s malými dětmi (je zde mikrovlnka na ohřátí příkrmů, dost dětských židliček, přebalovací místnost apod.). Dá se sedět jak vevnitř, tak na terase s výhledem na Bern. Druhá restaurace “Bel Etage” je pro trošku jinou klientelu a spíše slavnostnější příležitosti.

If you want to combine your visit with gastronomic experience, Gurten is a great place for a picnic. In the park are located a few spaces for grilling and roasting. But watch out for the wind – that lightning the fire didn´t last longer than the actual food preparation and consumption :). If you are not interested in preparing food or the weather is not suitable for picnic, you can have lunch in the restaurant. “Tapis Rouge” is self-service and has very good facilities for families with small children (there are microwaves to heat baby foods, enough children’s chairs, changing room, etc.). One can sit both inside and on the terrace overlooking Bern. The second restaurant “Bel Etage” is for a little different clientele and more likely for solemn occasions.
Když vám po jídle vytráví (anebo abyste dostali ten správný hlad :)), můžete vystoupat na 23 metrů vysokou dřevěnou rozhlednu, odkud je při dobrém počasí krásný výhled jak na Alpy, tak na Bern a jeho přilehlé aglomerace.
When you digest your meal (or to get the proper hunger :)), you can climb the 23 meter high wooden tower, from where in good weather is a beautiful view of the Alps and on Bern and its adjacent districts.
Eiger, Jungfrau & Monch

V létě, resp. od konce května, by měla být v provozu další atrakce, a to 500 metrů dlouhá bobová dráha. Více informací, co se kdy na Gurtenu koná (koncerty, festivaly, představení…) najdete na webových stránkách: http://www.gurtenpark.ch/

Podzimní západ slunce/Fall sunset
In summer, respectively. since late May, should be opened another of the attractions – 500 m long bobsled. Learn on the website: http://www.gurtenpark.ch/ what is held at the Gurten (concerts, festivals, shows …)

Gurten: Hurá z města ven!
Krok dopředu – step forward

Podobné články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou emailovou adresu.

Menu