Ostrov sv. Petra (St. Petersinsel) na Bielském jezeře – St. Peter´s Island on Lake Biel

Když manžel naplánoval výlet k Bielskému jezeru, čekala jsem nenáročnou procházku z městečka Erlach na Ostrov sv. Petra. Možná si říkáte, co je to za nesmysl, jít “na procházku na ostrov”? Vysvětlení je vcelku jednoduché: ostrov je totiž už od druhé poloviny 19. století spojen s pevninou uměle vybudovaným ostrohem, je to tedy poloostrov, ale to na jeho názvu nic nezměnilo.
Takže jsem se těšila, že si budu užívat opět skoro letního počasí, kochat se výhledy na čluny, plachetnice a parníky brázdící Bielské jezero, ale realita se zpočátku s mými představami hodně míjela… 
When my husband planned a trip to the Lake Biel, I was expecting a relaxing walk from the town Erlach on the St.Peter´s Island. You may be wondering, what is this nonsense “going to walk on the island”? The explanation is quite simple: since the second half of the 19th century the island is connected with the mainland by a man-made spit of land, so it is actually a peninsula, but that hasn´t changed its name.
So I was really excited that I would enjoy again almost summer weather, admire the view of boats, sailboats and steamers cruising Lake Biel, but the reality was far from my ideas …

Tak kde začít? Ač je stezka na ostrov oficiálně vedená jako turistická trasa vhodná pro osoby na invalidním vozíku, tak zejména v první polovině má pěšina mírný sklon do tvaru střechy a je docela náročné po ní manévrovat i s golfkami, natož pak s vozíkem.
Očekávané výhledy taky nic moc – pokud tedy nejste botanik a nelibujete si v pohledech na třímetrové rákosí. Zpestření tvořila krátká stezka mokřinami po dřevěných lávkách na “vyhlídku” – ze které toho přes samé rákosí taky moc neuvidíte (no dobrá, někdo, kdo není takový prcek jako já, asi jo). Zachmuřené počasí tomu taky moc nepřidalo.
So where to begin? Although the trail to the island is officially stated as a tourist trail suitable for wheelchair users, the footpath in the first half makes the slight A-shape and it is quite difficult to maneuver there with a buggy, let alone a wheelchair.
Expected views also nothing much – unless you are a botanist and take pleasure in the views of ten-foot reeds. To make the trail more varied you could use a short wooden trail through marshes to the “view” – from which you do not see too much (well, someone who is not such a half-pint like me maybe sees something over the omnipresent reeds, I guess). This gloomy weather did not help too much.
Lepší výhled na vzdálené břehy jezera si lze užít z malé rozhledny (odbočku na ni lze ale snadno minout, protože není nijak značená). My jsme na ni narazili jen proto, že se odněkud zleva ozývaly hlasy a nám zvědavost nedala, a šli jsme se tam podívat.
You could enjoy better view of the distant lake shores from a small lookout tower (turning to it can be easily missed because it is not labeled). We bumped into it just because we heard voices somewhere from the left and our curiosity hurried us up to see what was hidden there.
Výhled z rozhledny
Druhá poloviny stezky k bývalému klášteru, který byl na ostrově vybudován okolo roku 1127 (nyní hotel s restaurací), vedla přes les. Tady je na místě přiznat, že jsme na konec ostrova k hotelu ani nedošli, protože jsme byli tak otrávení miliony mušek a komárů, že jsme to vzali rovnou k přístavišti a zjišťovali, jak se z ostrova dostat pryč (při představě vracení se stejnou cestou na nás šly mdloby). Měli jsme štěstí, když jsme zjistili, že parník odplouvá ani ne za čtvrt hodiny. V tu chvíli jako by se všechno obrátilo k lepšímu. Vysvitlo slunce a teprve teď jsme si začali výlet užívat, když jsme viděli, jak jsou děti nadšené, protože chytily místa na horní palubě, odkud měli parádní výhled.

The second half of the trail to the former monastery, which was built on the island around 1127 (now a hotel and restaurant), led through the forest. Here’s the place to admit that we did not make it to the hotel at the end of the island, because we were so frustrated by millions of flies and mosquitoes, that we took it straight to the port finding out how to escape the island (the idea of taking the same way back made us fainting). We were lucky when we found out that the steamer sails in less than a quarter of an hour. From that moment, everything turned for the better. The sun begun to shine and only then we started enjoying our trip, when we saw how our boys were happy because they caught the place on the upper deck, from where they had great views.

Pětadvacetiminutová plavba zpátky do Erlachu nevedla přímo, ale měli jsme “mezipřistání” v městečku La Neuveville, které chci určitě někdy navštívit, protože z lodi vypadalo opravdu kouzelně.

25minute voyage back to Erlach was not direct, we had a “stopover” in the town of La Neuveville, which I certainly want to visit some time in the future, because from the ship it looked really charming.

Připlouváme do Erlachu/Reaching Erlach
Marína v Erlachu/Marina in Erlach
Pomyslnou třešničkou na dortu bylo pak to, když jsme hned po přiražení ke břehu uviděli krásné velké dětské hřiště hned na břehu jezera a děti se na něm pěkně vyřádily 🙂
Imaginary icing on the cake was when we after arriving ashore we saw a nice big playground right on the lakeshore and our kids had a good romp there 🙂
Jak už jste mohli vidět na Instagramu, měla jsem na sobě svou oblíbenou sukni. Je to doposud asi můj nejlepší sekáčový úlovek a loni jsem se celé těhotenství těšila, jak si ji znova obleču!
As you may have seen on my Instagram, I was wearing my favorite skirt. It’s still probably my best second-hand catch land I was looking forward to throughout my whole pregnancy last year to put it again on! 

Pokud nechcete přijít o nejnovější příspěvky na mém blogu, staňte se jeho pravidelným čtenářem a zaregistrujte se na mém blogu v pravém horním rohu této stránky. Děkuji 🙂

If you don´t want to miss any of my recent posts please sign up for my blog in the top right hand corner of this page. Thank you 🙂


Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se moje příspěvky mohly také líbit.

Nezapomeňte mě také sledovat přes Pinterest, Bloglovin a Instagram.
A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!
I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Pinterest, Bloglovin and Instagram.

And of course I look forward to reading all you comments.

Ostrov sv. Petra (St. Petersinsel) na Bielském jezeře
Oeschinensee: tyrkysový klenot v Bernských Alpách

Podobné články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Fill out this field
Fill out this field
Zadejte prosím platnou emailovou adresu.

Menu