Family guide to the Papiliorama / Rodinný průvodce po Papiliorama

I když na horách už docela nasněžilo, přeci jenom jsme v polovině listopadu neměli ještě náladu jet lyžovat. Místo toho jsme vyrazili směrem k městečku Kerzers, u kterého se nachází Papiliorama. “Papillon” je ve francouzštině motýl, takže už asi tušíte, o čem dnes budu psát. A jestli ne, tak čtěte dál…

Although the mountains are already covered by snow, in mid-November we haven´t been yet in the mood to go skiing. Instead, we headed towards Papiliorama which is close to the town Kerzers. “Papillon” means butterfly in French, so you can probably guess what I’m writing about today. And if not, read on …

Celý areál z dálky díky své zajímavé architektuře vypadá spíše jako nějaká výzkumná kosmická stanice, ale uvnitř se ukrývá kus tropické přírody – zajímavé stromy a rostliny, které poskytují potravu (nektar) pro hlavní lákadlo areálu – nádherné tropické motýly.

Thanks to the unique architecture the whole area looks more like a space research station from afar, but inside hides a tropical nature – interesting trees and plants that provide the nutrition (nectar) for the main attraction of the area – beautiful tropical butterflies.

Před návštěvou / Before your visit

Před návštěvou doporučuju navštívit webové stránky. Když jsem totiž hledala, kolik stojí vstupné, vyskočilo na mě okýnko s nabídkou, že můžu získat volný lístek pro dítě (v hodnotě 9CHF), pokud zadám svoji e-mailovou adresu. Tu jsem teda zadala, a vzápětí jsem do emailové schránky obdržela voucher. Ten je možné si buď vytisknout, anebo stáhnout elektronickou verzi a na mobilu pak ukázat u pokladny. 
Navíc majitelé karty TCS získají na vstupném slevu 15%.
Before visiting Papiliorama I recommend to visit their website. When I´d been looking for the admission fees, little window popped up with an offer that I can get a free ticket for one child (worth 9CHF), if I enter my e-mail address. I had filled it in and in few seconds I received a voucher into my mailbox.  It is possible to either print it or download an electronic version on your phone and then show at the ticket office.
And moreover, if you are a TCS card owner, you can claim 15% discount on admission fee. 

Papiliorama

Než vstoupíte do pavilonu motýlů (resp. do všech vnitřních pavilonů), doporučuju sundat svršky a nechat je na připravených věšácích v blízkosti restaurace. Uvnitř je totiž docela teplo a hlavně vlhko. (A to je jedna z věcí, co na Švýcarsku miluju – člověk může nechat svoje věci bez dozoru a nic se jim nestane!).
Before entering the pavilion of butterflies (resp. all indoor pavilions), I suggest to take off coat and leave them on hangers near the restaurant. Inside it is very hot and especially humid. (And that’s one of the things I love about Switzerland – you can leave your personal belongings unattended and nothing happens to them!).
Jak už jsem zmínila v úvodu, v Papiliorama se můžete vidět až 60 druhů tropických motýlů. A to mluvím jen o počtu druhů. Počet volně poletujících motýlů je mnohokrát větší (více než 1500!). Návštěvník může sledovat jejich životní cyklus od vajíčka až po motýla.
As I mentioned in the introduction, in the Papiliorama you can see up to 60 species of tropical butterflies. And I’m talking only about the number of species. The number of free-flying butterflies is many times larger (by more than 1,500!). Visitors can observe the complete butterfly life cycle from egg to adult.
Když budete mít štěstí, můžou vám sednout i na ruku, jak se to stalo holčičce na fotce.
If you’re lucky, they can even sit on your hand, as it happened to the girl in the picture above.
Ale tento pavilon není jen o motýlech. Kromě tropických rostlin (pozor, banány se trhat nesmí! :)) jsou tady k vidění i další živočichové. Zajímavé jsou hlavně tropické druhy ryb, které plavou ve vytvořených potůčcích a rybníčcích.
But this pavilion is not just about butterflies. In addition to tropical plants (picking bananas is forbidden! :)) You can also observe the animals. Interesting are mainly species of tropical fish that swim in ponds and rivulets.

Nocturama

V pavilonu Nocturama se návštěvníci mohou procházet tropickým středoamerickým pralesem při umělém svitu měsíce a seznámit se tak se zajímavými živočichy, kteří jsou aktivní během noční doby. A to nejen různé opičky, ale i například netopýři, kteří celou dobu volně poletují kolem vás (a v 15 hodin můžete přihlížet jejich krmení)
In Nocturama pavilion, visitors can stroll through a  American tropical forest in artificial moonlight and observe interesting animals that are active during night time. And you can see not only different monkeys, but also, for example, free-flying bats (and at 3pm and you can watch their feeding).

Jungle Trek

Když vstoupíte do pavilonu Jungle Trek, ocitnete se v džungli středoamerického státu Belize. Asi nejzajímavějším zážitkem je setkání se doslova tváří v tvář se zajímavým ptactvem – už jste se někdy dívali na tukana z půl metrové vzdálenosti bez toho, aby mezi vámi bylo sklo, nebo mříž?

When you enter the Jungle Trek pavilion, you will find yourself in the tropical dry forest of the Central American country of Belize. Perhaps the most interesting experience is the literally face to face encounter with interesting birds – have you ever looked at Toucan from half a meter distance without the glass or grate between you?

A co teprve dívali! Už jste někdy zažili, aby se kolpík růžový (ani se mě neptejte, jak dlouho jsem musela gůglovat název tohoto ptáka) pokusil vaše dítě klovnout do hlavy? To byl teprve zážitek!

And what about watching! Have you ever experienced that roseate spoonbill (don´t even ask me how long I had to google the name of this bird) tried peck your child’s head? It was just an experience! Wow!

Venkovní aktivity / Outdoor activities

Jak už jsem psala v úvodu, počasí nebylo zrovna ideální pro venkovní aktivity, takže děti musely oželet návštěvu hřiště a taky si nemohly pohladit oslíky nebo kozy v mini zoo. Ale myslím, že jsme v Papiliorama nebyli naposledy, takže příležitost pohladit si tyto a ostatní zvířátka se jim určitě ještě naskytne. 
As I wrote at the beginning, the weather was not ideal for outdoor activities, so the children had to forgo visiting the playground and I couldn´t stroke the donkeys or goats in the mini petting-zoo. But I think we haven´t been to Papiliorama for the last time, so they´ll have the opportunity to pet these and other animals for sure some time in the future.

Zázemí / Facilities

Jako většina míst tohoto charakteru má i Papiliorama restauraci, kde se můžou návštěvníci ze vcelku rozumnou cenu občerstvit, ale zároveň nechybí ani místo, kam si můžete přinést svoje jídlo u udělat si svůj piknik.
Like most sites of this type has Papiliorama its own restaurant where visitors can buy snacks and meals for a quite reasonable price, and there is also a place where you can bring your food with you to make your picnic.
Když si budete užívat svoji kávu, děti se rozhodně nemusí nudit a můžou trávit čas kreslením toho, co při návštěvě viděly. Ty nejlepší práce se pak mohou dostat na obrázkovou galerii, kde jej můžou obdivovat ostatní návštěvníci.
When you take your coffee, the kids certainly doesn´t have to get bored and they can spend time drawing what they saw during a visit. The best work can then get to the picture gallery, where they can be admired by visitors.

Info na závěr / In conclusion…

Na webových stránkách se mimo jiné píše, že Papiliorama je 100% přístupné pro vozíčkáře, resp. pro kočárky. S tím bych zase až tak úplně nesouhlasila a kočárek brát s sebou moc nedoporučuju: chodníčky jsou vcelku úzké, navíc ve všech pavilonech je ochoz, na který se dá dostat jen po schodech. Na ten samozřejmě jít nemusíte, ale zase se ochudíte o zajímavé pohledy.
Návštěvu také nedoporučuju těm, kterým nedělá dobře teplo a vlhko (prostě jako v prádelně) a špatně se jim v tomto prostředí dýchá.
Jinak je ale Papiliorama hezkým výletním místem pro vaši rodinu a návštěvu vřele doporučuju!

The website says among other things that Papiliorama is 100% accessible for wheelchair users, respectively for strollers. With this point I may disagree adn I don´t recommend to take your stroller with you: paths in the pavilions are quite narrow, plus there are walkways on which you can get only by stairs. Of course you don´t have to go there, but you would deprive of interesting views.
I also don´t recommend the visit to those who don´t like really warm and humid environs (just like in the laundry room) and find breathing in such a space rather discomforting. 
But despite all this above is Papiliorama a great trip destination for your family and I heartily recommend a visit!

Pokud nechcete přijít o nejnovější příspěvky na mém blogu, staňte se jeho pravidelným čtenářem a zaregistrujte se v pravém horním rohu této stránky. Děkuji 🙂
Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohl líbit.
Nezapomeňte mě také sledovat přes Facebook, Pinterest, Bloglovin a Instagram.
A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!

If you don´t want to miss any of my recent posts please sign up for my blog in the top right hand corner of this page. Thank you 🙂
I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Facebook, Pinterest, Bloglovin and Instagram.
And of course I look forward to reading all you comments.

Don´t forget to pin this for later 🙂

Rodinný průvodce po Papiliorama
Jak jsem vyrazila za kulturou

Podobné články

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou emailovou adresu.

Menu