Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů čtenářů blogu ourswissexperience.com je nesmírně důležitá.

Pokud jste návštěvníkem blogu, odběratelem novinek, anebo zákazníkem, poskytujete své osobní údaje, s čímž vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Za zpracování těchto osobních údajů, jejich ochranu a zabezpečení zodpovídá Hana Hurábová, Franz-Schnyder-Weg 16, 3422 Alchenflüh, Švýcarsko, jakožto provozovatel této stránky.

Rozsah osobních údajů a jejich zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah webových stránek. Jednotlivé důvody zpracování:

 • E-mailové kampaně a newslettery
 • E-mailem vám posílám novinky, ke kterým jste se přihlásili. Zpracovávám vaše jméno a e-mail.
 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
 • Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (zaslání e-booku).
 • Vedení účetnictví
 • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami,  využívám služeb a aplikací subjektů, kteří se na dané zpracování specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 25115804 (Webhosting)
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA(Google Analytics)
 • Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA(Facebook Pixel & Messenger)
 • Marek Sikora, Učňovská 9/1060, Havířov-Šumbark, 736 01, IČ: 04410670(Tech. správce webu)
 • Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC,675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (Mailchimp)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: hello@ourswissexperience.com

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Cookies

Při procházení www.ourswissexperience.com je zaznamenávána vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Soubory cookie můžete kdykoli vypnout změnou nastavení vašeho prohlížeče.

Nejsem zodpovědná za publikovaný obsah z tohoto blogu na jiných blozích nebo webových stránkách bez mého svolení.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny bez předchozího upozornění a byly naposledy aktualizovány 14. ledna 2019. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte mě přímo zde: hello@ourswissexperience.com.

Podmínky účasti v soutěžích

K účasti v soutěži jsou oprávněny všechny osoby s bydlištěm ve Švýcarsku. Účast v soutěži je bezplatná. Vítězové budou vylosováni a písemně informováni. Platba za výhru v hotovosti není možná. Právní postižení je vyloučeno. Lhůta pro účast v soutěži bude vyhlášena v souvislosti s příslušnou soutěží. Ceny jsou platné na jméno zúčastněné osoby a jsou nepřenosné na třetí osoby. Není-li výplata výhry vylosovanému výherci možná, protože oznámení o výhře a / nebo doručení výhry se nepodaří a nemůže být učiněno do jednoho měsíce od losování, nárok na výhru zaniká. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit, zrušit nebo ukončit soutěž z objektivních důvodů.

Menu