Living in Switzerland: 3 sports you´ve never heard of – Život ve Švýcarsku: 3 sporty, o kterých jste asi ještě neslyšeli

 ČEŠTINA      ENGLISH

Jsme hodně sportovně založená rodina a dychtivě sledujeme sportovní zprávy a přenosy, kde o umístění a medaile bojují čeští sportovci. Ale teprve až když jsme začali žít ve Švýcarsku, najednou nám připadalo, že čeští reprezentanti nemají jiné soupeře, než ty ze Švýcarska. Ať už šlo o hokej, tenis, florbal, házenou, judo nebo třeba curling.

Existují ale minimálně tři sporty, o kterých si troufám říct, že se v nich Češi se Švýcary neutkají. A těmi sporty jsou Schwingen, Hornussen a Steinstossen. Že jste o nich nikdy neslyšeli? My před přestěhováním do Švýcarska tady ne! Jestli se chcete dozvědět, co se skrývá za těmito zajímavými názvy, čtěte dál!

Schwingen

O Schwingenu jsem tady už na blogu jednou psala, ale pojďme si ve stručnosti připomenout, o co že vlastně jde.
Podle Wikipedie se jedná o tradiční sport, který je typický pro německy mluvící podhůří Alp a někdy se mu také říká “Alpský wrestling”. Podobá se řeckořímskému zápasu, avšak tady mají soupeři na sobě speciální kalhoty z juty, za které se vzájemně drží. Utkávají se v kruhovém ringu o průměru 12 metrů, který je vysypaný pilinami. Cílem je položit soupeře speciálními chvaty (které připomínají judo) na lopatky a stále ho přitom držet aspoň jednou rukou za pásek od kalhot. Na rozdíl od juda a jiných bojových sportů zde nejsou určeny váhové kategorie. Obvykle jsou ale “Schwingers” velmi dobře rostení pořízci vysocí aspoň 180 cm a vážící okolo 100 kilo.

Vítězové velkých turnajů, které se konají jednou za tři roky (ten poslední byl v srpnu 2016 v Estavayer-le-Lac), jsou velmi populární. Poslední vítěz Schwingfestu (tzv. Schwingerkönig) se jmenuje Matthias Glarner.

Zdroj

Ale na této fotce z novin vypadá ještě líp 🙂

A o jeho popularitě svědčí i fakt, že účinkoval nedávno například v reklamě na služby švýcarského operátora:

Hornussen

Druhý tradiční sport je Hornussen. Tomu se pro změnu říká “farmářský golf”. Asi proto, že je typický pro švýcarský venkov (hlavně v německy hovořící části Švýcarska). Kromě golfu má v sobě Hornussen ještě prvky baseballu a tenisu – protože se v něm odpaluje a používají se dřevěné rakety (spíš teda plácačky). Cílem je správně trefit gumový kotouč (Hornuss-sršeň, podle zvuku, který při odpalu vydává) tak, aby doletěl co nejdál bez toho, aby ho pálkami trefili soupeři v poli. Podívejte se na videa, ty jsou hezky názorná. Mně je spíš záhadou, jak se tou dlouhou udicí (nevím, jak se tomu náčiní správně říká) dokážou po odpalu nepraštit.

Hřiště je tady v okolí skoro v každé vesnici – je to teda spíš odpaliště a pak velká louka, kde jsou rozmístění protihráči s dřevěnými pálkami. Že je asi životu nebezpečné, když člověka trefí gumový puk, svědčí i to, že při každém zápase jsou přes nejbližší cesty staženy závory a průchod je zakázán. Což vás teda někdy naštve, když zrovna máte za sebou deset kilometrů běhu a poslední půl kilometr před domem a musíte si udělat nedobrovolnou “objížďku”. Ale to je asi moje chyba, měla bych se víc dívat na rozpisy zápasů, aby mě takové situace už nepřekvapily 🙂

Steinstossen – vrh kamenem

Když jsem poprvé zaslechla o tom, že existuje vrh kamenem je samostatný sport, přišlo mi to stejně komicky-absurdní, jako když Bolek Polívka v Olšanech pořádal závody v házení flintou do žita 🙂
Ale vrh kamenem má svoje počátky už v prehistorii, když pravěcí muži lovili svoji kořist právě házením šutru. Ve Švýcarsku se první zmínky o soutěžení v této disciplíně objevily ve 13. století. S kameny různých vah a tvarů se háže s rozběhem nebo bez něj, jednou rukou nebo oběma. Dnes se soutěže pořádají po celém Švýcarsku a zúčasťnují se jich dokonce ženy!*

Kromě těchto třech typicky švýcarských sportů je tady hodně rozšířená sportovní střelba, což je dáno tím, že tady dříve bylo povoleno volné držení zbraní. Dnes se dělají nábory do střeleckých sdružení a přihlásit se můžou zájemci už od patnácti let. V našem okolí je střelnice skoro každé vesnici, takže mi při běhání občas vznikne stejný problém jako při zápasech v Hornussenu – “Lebensgefahr: der Weg ist wegen Schiessen geschlossen” 🙂

Tak co, líbí se vám typické švýcarské sporty? Chtěli byste si je někdy vyzkoušet? Anebo znáte nějaký další zajímavý sport? Napište mi do komentářů!

Pokud si chcete přečíst více z této série, staňte se mým pravidelným čtenářem a zaregistrujte se v pravém horním rohu této stránky. Děkuji 🙂

Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohl líbit.
Nezapomeňte mě také sledovat přes Facebook, Pinterest, Bloglovin a Instagram.

A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!

*) Zdroj:
https://www.steinstossen.ch/geschichte/

We are very sporty family and eagerly watch sports news and live broadcasts where the Czech sportsmen are fighting for medals. But it was only when we began to live in Switzerland, suddenly it seemed to us that the Czech representatives have no other opponents than those from Switzerland. Whether it be hockey, tennis, floorball, handball, judo or even curling.

But I dare say, there are at least three sports, in which the Czechs won´t encounter with the Swiss. And those sports are Schwingen,  Hornussen and Steinstossen (Stone put). That you’ve never heard of them? Neither have I before moving to Switzerland! If you are interested what´s hiding behind these interesting names, continue reading!

Schwingen

I´ve already written about Schwingen here on the blog, but let’s briefly recall what it actually is.
According to Wikipedia, it is a traditional sport, which is typical for the German-speaking pre-alpine parts of Switzerland and it´s sometimes called “Alpine wrestling” or “Swiss wrestling”. It resembles the Graeco-Roman wrestling, but here the opponents are wearing special breeches (made of jute) with belts, that are used for taking holds. They fight in a circular ring with a diameter of 12 meters, which is strewn with sawdust. The aim is to put the opponent with special grips (which resemble judo) on his blades and while still holding him at least with one hand on the belt of his trousers. Unlike judo and other martial arts, the athletes are not divided into weight categories. Usually, however, are “Schwingers” very well sturdy men at least 180 cm tall and weighing around 100 kilos.
The winners of big tournaments, which are held every three years (the last was in August 2016 in Estavayer-le-Lac), are very popular. The last winner´s name of Schwingfest (ie. Schwingerkönig) is Matthias Glarner.

Source

And here he is – looking much better in the newspaper´s picture 🙂

Recently, he has even appeared in the ad of the Swiss mobile services provider (that is, I think, also the proof of his popularity):

Hornussen

The second traditional sport is the Hornussen. This is, for a change, called the “farmer’s golf”. Maybe because it is typical for the Swiss countryside (especially in German-speaking Switzerland). In addition to golf, Hornussen has also elements of tennis and baseball – maybe because they hit something and wooden bats (so rather flappers) are used. The aim is to hit the rubber puck (called Hornuss, ie. hornets – according to sound that gives the shot) in a right way, so that fly as far as possible without being hit by the opponent team in the field. Watch the videos, these are pretty self-explanatory. To me, it is rather a mystery how they players manage not to hit themselves with the long rod (I don´t know how it is called) after shot.
The pitch is almost in every village around here – so this is more like the tee and then a large meadow, where the opponents with wooden bats are waiting. That it is probably dangerous to life if a man is hit by a rubber puck, it´s evidenced by the fact that during every match, barriers are pulled down via the nearest road and passing is prohibited. That may be very upsetting, when you’re finishing your ten kilometers run and the last half kilometer in front of your house you have to make involuntary “detour”. But that’s probably my fault, I should more look at the schedule of matches, not to be surprised by this situation anymore.

Steinstossen – Stone put

When I first heard about this discipline, I found it totally crazy and weird at the same time.
But a stone put has its origins in prehistory when the hunters used stones as weapons. In Switzerland, the first mention of competing in this discipline emerged in the 13th century. The stones of various weights and shapes are thrown with or without a start-up, one-handed or two-handed. Today competitions take place all over Switzerland and even women participate in this discipline! *
Source
Source
So, do you like typical Swiss sports? Would you like to try them sometime? Or maybe you know any other interesting/weird/funny sport discipline? Tell me in the comments!
If you want to read more of this series please sign up for my blog in the top right hand corner of this page. Thank you 🙂
I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Facebook, Pinterest, Bloglovin, and Instagram.
And of course, I look forward to reading all your comments.
*) Source: https://www.steinstossen.ch/geschichte/

Kategorie příspěvku: Švýcarsko, ze života
Život ve Švýcarsku: 3 sporty, o kterých jste asi ještě neslyšeli
Lyžování s dětmi: Marbachegg

Autor článku

Hana Hurábová

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Kam dál

3 švýcarské výrazy, které mě nepřestávají fascinovat

První sněženky

Weihnachtsmarkt v Burgdorfu

Partneři

Napsala jsem knihu

Mapa výletů

Podcast

Podcast Švýcarsko

Mohlo by vás také zajímat

Z e-shopu

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Sociální sítě

Instagram
Pinterest

Rubriky

NOVINKY E-MAILEM