How to throw a kids birthday party – Jak na dětskou narozeninovou oslavu

 ČEŠTINA      ENGLISH

Když náš starší syn dostal pár měsíců po přestěhování do Švýcarskou první pozvánku na narozeninovou oslavu svého nového kamaráda, cítila jsem na jednu stranu velkou radost z toho, že se mu podařilo začlenit se do místního kolektivu, ale na druhou stranu velké obavy, protože jsem neměla ani ponětí, jak taková dětská narozeninová oslava tady ve Švýcarsku probíhá. A když pak sám chtěl uspořádat vlastní oslavu, několik nocí jsem nespala hrůzou z toho, abych to všechno zvládla. Proto jsem sepsala tohoto průvodce, jak se připravit na dětskou narozeninovou oslavu.

Pojďte se tedy podívat, na co byste rozhodně neměli při plánování takové oslavy zapomenout:

Téma 

Téma narozeninové oslavy je alfa a omega celého plánování. Odvíjí se většinou od toho, jaké má dítě zájmy. 
Ačkoliv má náš mladší syn narozeniny až za půl roku, před pár dny mi oznámil, jaké téma by si přál pro svou narozeninovou oslavu. Docela jsem si oddechla, že to není nic složitého a nebudu muset pracně shánět výzdobu. Vědět, v jakém duchu se bude oslava odvíjet vám pomůže i při výrobě pozvánek a vymýšlení aktivit pro děti v průběhu oslavy.

Pozvánky

Jak už jsem zmínila výše, je dobré ji mít v souladu s tématem oslavy. Pozvánky se dají koupit v papírnictví, můžete si je stáhnout na internetu, anebo sami vyrobit. A co na pozvánce nesmí chybět?
Že by na pozvánce by určitě mělo být uvedeno datum konání oslavy, to asi nemusím zdůrazňovat. Ale pozor! Tady ve Švýcarsku je zvykem mít oslavu opravdu v den narozenin, i když je to třeba uprostřed týdne.
Počtu pozvaných se meze nekladou, záleží, kolik má vaše dítko kamarádů, jak máte dobré nervy velké kapacity pro místo oslavy apod. Obecně si troufám říci, že se nezve celá třída, ale +- 6 dětí.
Místo konání: k tomuto bodu více níže
Doba trvání: ani tady se meze nekladou, ale v průměru oslava trvá 2,5 – 3 hodiny
Kontakt na sebe: ten je velmi důležitý, a to z několika důvodů:
 • Za prvé slouží jako RSVP – tedy pro potvrzení, zda se pozvaný kamarád oslavy zúčastní či nikoliv. 
 • Také vám na něj můžou rodiče dopředu zatelefonovat a třeba sdělit potravinové preference svých dětí, anebo (což je ještě důležitější!) jejich alergie. Například pokud plánujete oslavu venku a máte ve skupince dítě alergické na včelí bodnutí, je dobré vědět, zda má s sebou pohotovostní balíček pro případ první pomoci.
 • No a taky se můžou rodiče pozvaných dětí zeptat, jaký dárek byste si pro vašeho oslavence představovali (Lego, puzzle, závodní auto, knížku apod.)
Pozvánka v podobě VIP vstupenky na fobalový zápas (zdroj)

Výzdoba

Nestydím se přiznat, že se mi docela ulevilo, když si náš syn přál jako téma fotbal (jak jinak v naší rodině :)) a oslava se konala asi měsíc po skončení Mistrovství Evropy ve fotbale. Tudíž veškeré fanouškovské propriety, které byly k dostání v obchodech dlouho před začátkem mistrovství, byly touto dobou slevněné na polovinu. Tak jsem neváhala a nakupovala 🙂
Jinak nakupování výzdoby s předstihem v rámci vašich běžných nákupů vám ušetří spoustu času a nervů, které byste měli při shánění na poslední chvíli.

Místo

Pokud máte dost prostoru doma, anebo na zahradě, je to asi ideální. Můj syn byl dokonce i na oslavě, kdy rodiče oslavence projevili odvahu a vzali všechny děti k řece a užili si tam nádherné odpoledne.
Když si netroufnete uspořádat oslavu u vás doma, existují i další místa, kde je možné dětskou oslavu uspořádat a kde se o veškerou výzdobu/program/jídlo postarají za vás. Ať už jde o podniky typu McDonald´s, výletní místa (jako například Papiliorama), anebo zajímavá může být i oslava na statku. Zkuste zapátrat po takovém místě ve vašem okolí a určitě nějaké takové objevíte.

Program 

Aneb jak zabavit bandu rozjívených děcek, aby se nenudily a nedělaly hlouposti? To je docela otázka, ale s trochou důvtipu se dá odpovědět i na ni. Nemusíte se bát, že musíte vymýšlet program na celé tři hodiny oslavy, to určitě ne. Ono totiž trochu času zabere, než se děti u vás rozkoukají, než oslavenci pogratulují, sní se dort, prošmejdí váš byt…

Jak už jsem zmínila, my jsme měli téma fotbal. Takže první aktivitou bylo to, že si každé dítě vylosovalo obrázek slavného fotbalisty. Pak dostalo ten samý obrázek zvětšený ve formě omalovánky a měl ho podle vzoru vybarvit. A obrázek si pak na památku vzalo domů.

Další aktivitou byla dětská diskotéka na téma fotbalových písniček, které jsme pouštěli přes youtube. Možná vám to bude připadat úsměvné, ale kolumbijská zpěvačka Shakira byla pro ty malé kluky jako magnet 🙂

A jelikož šlo o fotbalovou oslavu, nesměl samozřejmě chybět samotný fotbal. Venku jsme nachystali fotbalové branky, rozdělili děcka do týmů a už to jelo! Zápal jako na opravdovém zápase!

Ale fantazii (a hledáním na googlu :)) se samozřejmě meze nekladou! Děti můžou bavit soutěže v přesouvání lentilek z talíře na talíř pomocí brčka, slalom poslepu s vajíčkem na lžičce, hledání pirátského pokladu, vyrábění lodiček z korkových zátek, vyrábění masek, vzájemné malování na obličej, shazování kuželek, soutěž v hodu na cíl, pouštění balonků štěstí, výrábění lucerniček, tvoření z moduritu a další a další aktivity.

Jídlo

Kromě narozeninového dortu je asi nejvděčnější všechno “nezdravé”, co k takové správné oslavě patří 🙂 Ale samozřejmě nic se nesmí přehánět a ač se některé děti můžou tvářit, že ovoce neviděly ani z rychlíku, tak určitě neodolají, pokud bude podáváno třeba ve formě ovocných špízů nebo ve zmrzlinovém poháru.

Nám se osvědčilo jídlo tzv. do prstíků: kromě kousků ovoce také cupcakes, mini hot-dogy, slané pečivo nebo popcorn.

Dárky

Ve Švýcarsku je zvykem, že dárek není jen pro oslavence, ale i od něj. To jako poděkování za to, že gratulanti přišli a za dárky, které přinesli. A opravdu stačí jen maličkost – bonbóny, mini pastelky, pexeso, anebo drobná hračka splní svůj účel.
Dárek z pirátské oslavy

Můj tip

Jestli chcete uspořádat narozeninovou oslavu u vás doma, ale máte obavu, zda zvládnete ukočírovat tolik dětí, anebo máte strach z jazykové bariéry, nebojte se poprosit o pomoc některou z maminek pozvaných dětí. Věřím, že určitě ráda pomůže. A kdo ví? Třeba tak získáte novou kamarádku!

Myslím, že pokud se soustředíte na těchto pár bodů, stane se narozeninová oslava vašeho dítěte vskutku krásnou událostí, na kterou bude dlouho hezky vzpomínat, co říkáte? Nebo máte nějaké další tipy, jak se vypořádat s přípravami na dětskou oslavu? Napište mi do komentářů!

A NEZAPOMEŇTE SI TENTO OBRÁZEK ULOŽIT NA PINTEREST!


Pokud nechcete přijít o nejnovější příspěvky na mém blogu, staňte se jeho pravidelným čtenářem a zaregistrujte se v pravém horním rohu této stránky. Děkuji 🙂
Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohl líbit.
Nezapomeňte mě také sledovat přes Facebook, Pinterest, Bloglovin a Instagram.
A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!

When our older son got a few months after our moving to Switzerland his first invitation to a birthday party of his new friend, I felt on one side very pleased that he managed to integrate with the local kids, but on the other hand, very worried, because I had any idea how such a kids´ birthday party here in Switzerland looks like. And when then he wanted to organize his own birthday party, I was sleepless for a few nights. That’s why I wrote this guide on how to throw a kids´ birthday party.

So let´s take a closer look what you shouldn´t omit while planning your kids´ birthday party:

Theme

A good party theme is the alpha and omega of the whole thing – it provides a framework from which the rest of the planning flows. But keep in mind that the theme should suit your kid´s interests and personality.
Although our younger son’s birthday is half a year afar, a few days ago he told me what theme he would have wanted for his birthday party. I was quite relieved that it was all too easy and it wouldn´t be difficult to get the decorations. Knowing the theme will also help you in making the invitations and planning activities for kids during the party.

Invitations

As I mentioned before, it is good to have them in keeping with the theme of the party. Invitations can be bought from stationery, you can download them on the Internet, or make them yourself. And what shouldn´t miss on the invitation?
I think I don´t have to emphasize that the date of the party should be stated on the invitation. But be aware of the fact that here in Switzerland it is customary to have a party on the day the kid really celebrates its birthday, even though it should be in the middle of the week (but of course there can be exceptions due to school or other activities of the kid).
There are no limits on the number of invitees, it depends on how much friends your child has, how good nerves capacities and space you have for throwing a party. Generally, I dare say your child doesn´t have to invite the whole school class, but + – 6 children are an average.
Place: on this point, see below
Duration: there are no limits either, but generally a party lasts for 2.5 – 3 hours
Contact telephone number: this is very important for several reasons:
 • First, it serves as RSVP – that is to confirm whether the invited friend participates or not.
 • Also, parents call you ahead to tell you their kid’s food preferences, or (more importantly!) their allergies. For example, if a party is planned to take place outside and you have a child that is allergic to bee stings in a group, it is good to know whether he/she has with an emergency package for giving a first-aid.
 • Parents of invited kids can also ask if you have any hints on what to give your child as a birthday gift (Lego, puzzles, racing cars, a book, etc.).
Invitation: VIP ticket to the football match (source here)

Decoration

I’m not ashamed to admit that I was quite relieved when our son wanted a football theme (what else in our family :)) and his birthday was held for about a month after the European Championship. Thus, any fan paraphernalia that was available in stores long before the championship, were by now discounted by half. So I didn´t hesitate and bought them 🙂
Otherwise, buying decorations and party supplies in advance within your regular shoppings will save you lots of time and nerves, instead of chasing them at the last minute.

Place

If you have enough space at home or in the garden, it’s probably ideal. My son was even invited to the party where parents showed their courage and took all the children to the river and they all enjoyed a wonderful afternoon there.
If you don´t feel like organizing a party in your home, there are other places where it is possible to organize a birthday party where all the decoration/program/meal will be taken care of. Whether it’s a place like McDonald’s, favorite trip destination (such as Papiliorama) or having a birthday on the farm can be also very interesting!  Try searching for such a location in your neighborhood and I´m quite sure than you´ll definitely find one.

Activities

Or how to entertain a bunch of boisterous kids not to get bored and not doing stupid things? That’s quite a question, but with a little ingenuity, you can also answer it. Don´t worry that you´ll have to come up with a program for full three hours of the party, that´s definitely not needed. Indeed it takes a little time before the kids get their feet under the table, congratulate the honoree, eat the cake, explore your apartment …

As I already mentioned, we had a football theme. So the first activity was that each child drew the picture of the famous footballer. Then the kid got the same picture, but enlarged in the form of a coloring paper and had to color it. Then they could take the picture home a souvenir from the party.
Another activity was the kid’s disco on famous football songs that we played on youtube. Maybe you’ll think it’s funny, but Colombian singer Shakira with her songs “Waka Waka” or “La la la” was for those little guys like a magnet 🙂

And since it was a football party, of course, we couldn´t miss the football game. Outside, we set up soccer goals, divide the kids into teams and have a game! So much enthusiasm like at a real match!
But there are, of course, no limits on imagination (and searching on google :))  Kids can have fun by competitions in moving the smarties from the plate to plate using straws, blindfolded slalom with an egg on a spoon, searching the pirate treasure, making boat from corks, making masks, mutual face painting, bowling competition, throwing on target, releasing balloons of happiness, making lanterns, creating from fimo or clay and more and more activities.

Food

Besides the cake for the birthday are the most grateful “unhealthy” things that belong to such a party 🙂 But of course, everything should be balanced and although some kids may pretend that they´ve never eaten fruit before, they probably can´t resist colored fruit skewers or fruit hidden in a sundae.
For us, so-called “finger food” proved well: besides pieces of fruit also cupcakes, mini hot dogs, salted crackers or popcorn.

 Gifts

In Switzerland, it is customary that gifts aren´t just for the birthday kid, but also from him/her to those who came to the party. I think it helps to learn to act graciously regardless of the gifts he/she gets. It can be really just a small thing – candies, mini crayons, a memory game or a small toy fulfill its purpose.
Small gifts from pirate-themed party

My advice

If you want to organize a birthday party in your home, but you have worries about whether you can handle so many children, or you’re worried about language barriers, don´t be afraid to ask for help moms of the invited kids. I´m sure they will be happy to help you! And who knows? Maybe you get a new friend! 

I think that if you focus on these points your kids’ birthday party will be a truly beautiful event, which will be long remembered, huh? Or do you have any more tips on how to deal with kids´ party planning? Tell me in the comments!

AND DON´T FORGET TO PIN THIS FOR LATER!

If you don´t want to miss any of my recent posts please sign up for my blog in the top right-hand corner of this page. Thank you 🙂
I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Facebook, Pinterest, Bloglovin, and Instagram.

And of course, I look forward to reading all your comments.

Kategorie příspěvku: Švýcarsko, ze života
Jak na dětskou narozeninovou oslavu
Skiing with kids – Lyžování s dětmi: Schwarzsee

Autor článku

Hana Hurábová

Žádné komentáře

 • I couldn't read your post but from looking at the photos I could understand what a great party you threw. Wonderful decorations and food.

  Odpovědět
 • Thank you Candace, I´m sorry you haven´t found the clickable button under the headline, which you can switch languages with 🙁

  Odpovědět
 • Very great tips on planning a birthday party! I am all about a good theme. 🙂

  Odpovědět
 • Thank you Danielle, hope you´ll use my guide in the future 😉 Have a nice day!

  Odpovědět
 • I'm so nervous about birthday parties! Thanks for the tips. I'm curious, do they have two parties, one for kids and one for family (grandparents aunts uncles etc.) or do they do both together?

  Odpovědět
 • I have such fond memories of birthday parties as a kid. Hopefully we can recreate some of that magic. I'm glad Switzerland seems fairly relaxed about these things though! Inviting the whole class etc. would be a nightmare.

  Odpovědět
 • You mean my kids or general here in Switzerland? As for I know, these kids parties in Switzerland are only for those kids friends. On Wednesday my older son attends his classmates party. His originally from Italy, so I´m curious whether there will be any differencies 😉

  Odpovědět
 • I´ve never had a birthday party as a kid, only celebrating with my family (parents, grandparents etc.), but it was fun too.
  I must agree, inviting the whole class would be a nightmare :O
  Thanks for stopping by Claire!

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Kam dál

Výlet s MuKi Deutsch – Mooraculum Sörenberg

S dětmi na kole: Schloss Landshut

Rheinfall – vodopády na Rýnu

Partneři

Napsala jsem knihu

Mapa výletů

Podcast

Podcast Švýcarsko

Mohlo by vás také zajímat

Z e-shopu

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Sociální sítě

Instagram
Pinterest

Rubriky

NOVINKY E-MAILEM