Tutistika s dětmi – Hiking with Kids: Niederhorn

Včera jsme vyrazili opět k Thunskému jezeru, avšak na rozdíl od minulého týdne na jeho druhý břeh, na vrchol Niederhorn (1 950m.n.m.).

Yesterday we went back to Lake Thun, but unlike last week we went on its other side, to the top of Niederhorn (1 950m.n.m.).


Na úvod malý tip pro cestovatele: když se ve Švýcarsku rozhodnete jet na výlet lanovkou, dopředu si zjistěte, jestli neexistuje nějaké zvýhodněné jízdné. Nemyslím tím poloviční pro děti ve věku 6-16 let, nebo pro dospělé, kteří vlastní průkazku na poloviční slevu. Některé společnosti totiž nabízí výhodné ceny, pokud se dostavíte před nebo po určité hodině. A někde jede úplně zadarmo ten, kdo má v daný den narozeniny.

At the beginning a good tip for travelers: in Switzerland if you decide to take a trip on the cable car, find out in advance if there are any discounted fares. I do not mean half fare for children aged 6-16 or for adults who own Halbtax Abo. Some companies offer reduced prices, if you arrive before or after a certain hour. And at some sites can someone who has a birthday on that day travel completely for free.

To nám tady bohužel o pár dní nevyšlo, ale pro změnu jsme zjistili, že pokud se dostavíme na lanovku, která vyjíždí z dolní stanice Beatenbucht nejpozději v 8:44, ušetříme na zpáteční jízdence pro dospělého 42%. A to už je při místních cenách docela významná úspora!

Unfortunately, we missed this opportunity a few days, but we found that if you come to the funicular train station in Beatenbucht before 8:44, you can save 42% on a return ticket for an adult.  And that’s quite significant savings, if you consider local prices!

How to get to the top

Nejdříve jsme jeli pozemní lanovkou z Beatenbuchtu do stanice Beatenberg (jede každých 20 minut), tady jsme pak přestoupili do kabinové lanovky, kterou jsme se dostali až na vrchol. Odsud jsme měli krásný výhled na Thunské jezero a na horu Niesen – švýcarskou pyramidu, o které jsem psala v jednom z minulých příspěvků.

First we took the funicular train from the station Beatenbucht to Beatenberg (leaves every 20 mins), from there we took the cable car to Niederhorn. From there was a beautiful view of Lake Thun and Mount Niesen – the Swiss pyramid, about which I wrote in one of our previous posts.

V pozadí Niesen – švýcarská pyramida

Na vrcholu – On the top

Po výstupu z lanovky děti zamířily nejdříve na hřiště se skluzavkou ve tvaru draka a po pár sklouznutích jsme vyšli na vyhlídku, odkud se otevíraly nádherné pohledy jak na Thunské jezero, tak na skály na opačné straně.
After getting out of the cable car kids headed first to the playground with a slide in the shape of a dragon, and after a couple of slides we went up to the lookout, where magnificent views of both Lake Thun and the rocks on the opposite side opened.
Pohled na druhou stranu

Niederhorn – Vorsass

Počasí nám přálo, a tak jsme vyrazili na pětikilometrovou túru – nejdřív po hřebeni, a pak směrem dolů, abychom se dostali ke střední stanici lanovky Vorsass.
Pohled na skály/View over the cliffs
The weather was fine, so we set off for a 5km hike – first along the ridge, and then down to the middle station Vorsass.
Cesta od odbočky Oberburgfeld vedla řídkým lesem a byla převážně kamenitá, museli jsme dávat pozor na každý krok (určitě není vhodná pro kočárky). Informační leták sliboval, že pokud budeme mít štěstí, uvidíme některá horská zvířata, třeba kamzíky. Ale jediným kamzíkem na trase byl náš starší syn, který nadšeně hledal další a další červenobílé turistické značky, vyvedené ať už na kamenech, anebo na stromech. 

The path from Oberburgfeld led through the sparse forest and was mostly rocky, we had to watch every step (definitely not suitable for strollers). Information leaflet promised that if we’re lucky, we’ll see some mountain animals, like mountain goats. But the only chamois on the trail was our older son, who was enthusiastically looking for more and more red and white tourist signs, painted either on the rocks or the trees.

Všude podél cesty byly borůvky/Blueberries all along the trail


Místo na opékání / Picnic place

Túra nám zabrala asi tři hodiny, ale hodně jsme se zdrželi sbíráním borůvek, kterých bylo všude kolem cesty plno. Myslím, že od dětství jsem nesnědla tolik borůvek jako dnes 🙂 Na závěr těsně před cílem ještě přišla odměna v podobě grilovaných klobásek a buřtů.
Místo na opékání bylo po celé trase jen jedno, ale naštěstí mělo tři ohniště, takže se sem všichni hladoví turisté v pohodě vešli (12 důležitých věcí, co si vzít s sebou na piknik ve Švýcarsku, najdete v tomto mém příspěvku).

The hike took us about three hours, but we held up by picking blueberries, which have been all around. I guess that since childhood I haven´t eaten so many blueberries as today 🙂 Finally, just few hundred meters before Vorsass came a reward in the form of grilled sausages.
There was only this one picnic area along the trail, but fortunately had three fire pits, so every hungry tourist could find his place here (in this post you can find 12 essentials to take with you for a picnic in Switzerland).

Posledních pár stovek metrů naší túry jsme měli krásný výhled na známé čtyřtisícovky Eiger, Jungfrau a Monch, které konečně vykoukly z mraků. Před sjezdem zpátky do údolí jsme se ještě občerstvili v malé restauraci nedaleko mezistanice Vorsass (i tady je malé dětské hřiště).
The last few hundred meters of our hike we had a beautiful view of the famous trio of Eiger, Mönch and Jungfrau, which finally peeked through the clouds. Before the descent back into the valley, we have refreshed at a small restaurant near the middle station Vorsass (and there is a small playground too).
Vorsass – náš cíl

Jak můžete vidět na mapě, dají se tady pronajmout koloběžky na cestu zpátky do stanice Beatenberg. My jsme této možnosti nevyužili a raději zvolili bezpečný návrat lanovkou. Trasa, kterou jsme ušli, je na mapě vyznačená růžovou barvou.
As you can see on the map, you can rent a scooter here on the way back to the station Beatenberg. We did not use this option and chose to return safely by the cable car. The route we have hiked, is marked in pink on the map.

Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohl líbit.
Nezapomeňte mě také sledovat přes Pinterest, Bloglovin a Instagram.
A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!
I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Pinterest, Bloglovin and Instagram.
And of course I look forward to reading all you comments.
Kategorie příspěvku: cestování, kanton Bern, Švýcarsko, turistika
Tutistika s dětmi: Niederhorn
Zážitky fotbalového fanouška – Football fan experience

Autor článku

Hana Hurábová

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Kam dál

Rendez-vous Bundesplatz

Knižní recenze: Das grosse Monsterbuch der Schweiz

Putování vánočních dárků – The pilgrimage of Christmas presents

Partneři

Napsala jsem knihu

Mapa výletů

Podcast

Podcast Švýcarsko

Mohlo by vás také zajímat

Z e-shopu

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Sociální sítě

Instagram
Pinterest

Rubriky

NOVINKY E-MAILEM