Family Guide to the Swiss Museum of Transport in Lucerne / Rodinný průvodce Dopravním muzeem v Luzernu

Tento příspěvek mám rozepsaný víc jak půl roku – vlastně od té doby, co jsme dopravní muzeum (Verkerhshaus) v Luzernu v dubnu navštívili. Bylo to opět v jednu deštivou neděli, takže přináším další tip na rodinný výlet, když počasí není nakloněno výletům do přírody.

This post has been waiting in a queue for more than half a year – in fact, since April, when we visited Verkerhshaus (Swiss Museum of Transport) in Lucerne. It was again one rainy Sunday, so today I bring you another tip for a family trip when the weather is not inclined towards making trips to the beautiful swiss nature.

Verkehrshaus je nejoblíbenější muzeum ve Švýcarsku* a není se čemu divit. Už když vstoupíte do haly muzea, kde se prodávají vstupenky, uvědomíte si, jak je velké. Přes prosklené stěny uvidíte obrovské haly, ve kterých se ukrývají sbírky lokomotiv, historických tramvají, vozidel, modelů lodí a letadel, které společně vypráví příběh vývoje dopravy po zemi, ve vzduchu i na vodě. A to vše s jedinečným švýcarským nádechem. Takže ideální místo pro děti (a jejich tatínky – ehm ;)) posedlé dopravními prostředky, aby si návštěvu užili a zároveň se dozvěděli něco nového.  

Verkehrshaus is the most popular museum in Switzerland* and no wonder. It is only once you get into the lobby of the museum, where they sell tickets, you realize just how big it is. Through glass walls you will see a huge halls with their collections of locomotives, historic trams, cars, ship models, planes which together tell the story of the development of transport by land, air and water. And all this with a unique Swiss touch. So the perfect place for transport-obsessed children (and their dads – ehm;)) to have fun and learn at the same time.


Před návštěvou / Before your visit

Před návštěvou v deštivém počasí se ale připravte na to, že to bude vypadat, jako by nápad udělat si výlet do Verkehrshaus dostaly všechny rodiny s dětmi ve Švýcarsku. A taky na to, že návštěva nezabere hodinu, ani dvě, ale spíše čtyři, pět.

Ale nemusíte se děsit, a to hned z několika důvodů: 
  • muzeum je dostatečně velké, takže se v něm takové množství lidí ztratí
  • míst na parkování je víc než dost
  • případnou únavu můžete odehnat na lavičkách 
Before visiting in rainy weather you have to count on the fact, that it will look as if the idea of visiting the Verkehrshaus reached all families with children in Switzerland. And also that the visit doesn´t take an hour or two, but more likely four or five.
But here are few reasons, why you don´t have to panic:
  • The museum is large enough so the crowds spread easily 
  • There are more than enough parking lots
  • You can scare off any exhaustion on countless benches 

Vlaky / Trains

Hned za pokladnami se nachází hala věnovaná železnici, resp. kolejové dopravě. Myslím, že kdo dával trochu pozor v zeměpise, tak ví, že švýcarská železnice, to je prostě pojem (stejně jako švýcarský sýr, švýcarské hodinky a švýcarská čokoláda :)). Švýcarská železniční síť patří k nejhustším na světě a mezi její zvláštnosti patří rozhodně horské dráhy, ať už jsou to parní lokomotivy vezoucí turisty na různé horské vrcholy, ale i tratě vedoucí nesčetnými tunely.
Just behind the ticket office there is a hall dedicated to the rail transportation. I think that those who paid attention in geography lessons already know, that the Swiss railways, it is simply a term (like Swiss cheese, Swiss watches and Swiss chocolate :)). Swiss railway network is among the densest in the world and among its specialties are certainly mountain railways, whether it’s steam locomotives carrying tourists to the various mountain peaks, but also tracks leading through countless tunnels.
V této hale se tedy nachází modely všech švýcarských vlaků, ale i opravdové historické lokomotivy, jídelní vozy, staré tramvajové vozy, které si můžete prohlédnout zvenku i zevnitř, dokonce i zespoda.

In this hall you can find models of all Swiss trains, but also the genuine historical locomotives, dining cars, old tram cars, which can be viewed inside and outside, even from the bottom.

To je i případ lokomotivy Elephant – největší parní lokomotivy ve Švýcarsku, která byla vyrobena v roce 1913.
This is the case with locomotives Elephant (see above) – the largest steam locomotive in Switzerland, which was built in 1913.

Část expozice je věnovaná Gotthardskému tunelu – ten byl otevřen 1. června 2016 a je to nejdelší železniční tunel na světě – měří 57 kilometrů! (více se můžete dočíst třeba zde). Najdete zde panely s fotkami znázorňujícími práce na tunelu, informace o tom, jak náročný byl celý projekt atd.

V horním patře se nachází precizně vypracovaný železniční model tunelu – ten jsme ale bohužel neviděli, jelikož děti se hnaly dopředu za dalšími a dalšími vlaky, my jsme se snažili mít je pořád na očích, a tak jsme si nevšimli schodů vedoucích do patra.

One part of the exhibition is devoted to the Gotthard tunnel – it was opened June 1, 2016 and is the longest railway tunnel in the world – measuring 57 kilometers! (You can read more here). You will find panels with photos depicting the work on the tunnel, the information about how cdemanding the whole project was etc.
Upstairs you can find precisely elaborated railway model – unfortunately we haven´t opportunity to see it as the children kept rushing forward to see more and more trains and we’ve tried not to lose sight of them, so we didn´t notice the stairs leading to the second floor. 

Auta / Automobiles

Nejzajímavější část ze sekce aut, je tzv. “divadlo”. Tvoří jej na jedné straně jakési hlediště, kde se nachází hlasovací zařízení, kterým návštěvníci hlasují pro exponát z obřího protilehlého regálu s historicky zajímavými vozidly. Vybrané vozidlo pak speciální robot přiveze přímo před diváky, aby si ho mohli prohlédnout zblízka. Přitom se jim dostane výklad historie a pár zajímavých informací o vybraném vozidle.

The most interesting part of this section is the “Car theatre”. Visitors seated on an elevated gallery operate the voting system to select the vehicle they want to see. Selected vehicle is then transported by a special robotized system directly in front of the audience to the rotating stage, so visitors can take a closer look from every angle. In doing so, they´ll get a commentary on history and interesting facts about the selected vehicle.

Lodě a lanovky / Ships and cableways

Švýcarsko je zemí řek a jezer, a proto není divu, že hlavní část této sekce je věnována vnitrozemské plavbě na těchto vodách. 
Switzerland is a land of rivers and lakes, and it is therefore not surprising that the major part of this section is devoted to inland navigation in these waters.
Za zmínku třeba stojí kolesový parník SS Pilatus, který brázdil vody Lucernského jezera v letech 1895 až 1966. V muzeu se můžete podívat, jak vypadala jeho strojovna (není to model, ale skutečná část tohoto parníku).

Worth mentioning is a paddle steamer SS Pilatus, that cruised the waters of Lake Lucerne in the years 1895 – 1966. In the museum you can see what its engine room (not a model, but the real part of the steamer).

Pro zpestření jsou zde přichystány čtyři veslovací trenažéry – návštěvníci muzea si můžou mezi sebou uspořádat soutěž ve veslování. Kdo bude vítěz?
To make your visit more fun, four rowing machines are waiting for you here – you can make your own rowing contest. Who will be the winner?

Expozice ve druhém patře potom představuje různé druhy lanových drah, které vozí návštěvníky švýcarských hor z údolí až na horské vrcholy. Tady můžete vidět, jak vypadal první lyžařský vlek, ale také jak vypadají ty nejmodernější kabinové lanovky, které pojmou až několik desítek lidí (my jim na našich výletech říkáme “autobusy”).

The exhibition on the second floor then presents various types of aerial cableways, which take visitors to the Swiss mountains from the valley up to the mountain peaks. Here you can see how the first ski lift looked like, but also how look most modern gondolas that can accommodate several dozen people (on our trips we call them “buses”).

Letadla / Aircraft

Myslím, že toto je nejvíc interaktivní část celého muzea. V této hale se seznámíte jak s průkopníky letectví, tak se můžete vypravit až do kosmu. Vyzkoušíte si, jaké je to být na letišti, ale i pohodlně usazení uvnitř letadla společnosti Swiss Air. Děti se můžou svézt po nouzové skluzavce a taky si můžou zahrát na letadlo – pomocí speciálního leteckého simulátoru mohou použít své ruce jako křídla a pokusit se přistát s letadlem na přistávací dráze letiště v Curychu. Musím říct, že tady jsme strávili pěkně dlouhou chvíli 🙂

I think this is the most interactive part of the whole museum. In this hall, you will meet the pioneers of aviation, and so you can travel into space. You will try what it’s like to be at the airport, but also sit comfortably inside a Swiss Air aircraft. Children can take a ride down the emergency slide and they can also became a plane – with a special flight simulator they can use their arms like wings and try to land the “plane” on the runway at Zurich airport. I must say that we spent a good long while here 🙂

Pro dospělé a větší děti jsou tady připraveny dva simulátory – helikoptéra a bojové letadlo. Bohužel je na ně docela dlouhá fronta, takže jsme čekání vzdali 🙁
For adults and older children there are prepared two other simulators – a helicopter and a fighter plane. Unfortunately for us you have to queue quite a long time, so we gave up waiting 🙁

Důkazem toho, že se našim dětěm v dopravním muzeu líbilo, budiž to, že co dva týdny se zeptají, kdy tam zase pojedeme. A jim odpovídám, že někdy zase určitě ano. Protože je tady ještě spousta věcí, které jsme při naší návštěvě vidět nestihli. Kromě výše zmiňovaného modelu Gotthardského tunelu jsme také ještě nebyli v Planetáriu, děti se nesvezly ve venkovním vláčku jezdícím po areálu, nebyli jsme v nově otevřeném “Světě médií” a hlavně: neužili jsme si Lindt čokoládové dobrodružství!!! A to si příště rozhodně nesmíme nechat ujít!

Proof that our children enjoyed the transport museum, be it that every other week they ask when we are going there again. And I tell them that some time we definitely do. Because there’s a lot of things that we´ve missed during our visit. In addition to the model of the Gotthard tunnel mentioned above, we also haven´t been to the Planetarium, children haven´t taken a ride in the garden railway, we haven´t been to a newly opened media world and most importantly: we haven´t enjoyed Lindt Chocolate Adventure !!! That can´t definitely be missed next time!

Tip 

Pokud máte TCS kartu, nezapomeňte si ji vzít s sebou a ukázat u pokladny – sleva 20% na vstupném je určitě při švýcarských cenách zajímavá 😉

If you are a TCS card owner, be sure to take it with you and show at the ticket office – 20% discount on admission fee is certainly very interesting 😉

DON´T FORGET TO PIN THIS FOR LATER

Pokud nechcete přijít o nejnovější příspěvky na mém blogu, staňte se jeho pravidelným čtenářem a zaregistrujte se v pravém horním rohu této stránky. Děkuji 🙂
Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohl líbit.
Nezapomeňte mě také sledovat přes Facebook, Pinterest, Bloglovin a Instagram.
A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!

If you don´t want to miss any of my recent posts please sign up for my blog in the top right hand corner of this page. Thank you 🙂
I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Facebook, Pinterest, Bloglovin and Instagram.
And of course I look forward to reading all you comments.

Kategorie příspěvku: cestování, kanton Luzern, Švýcarsko
Rodinný průvodce Dopravním muzeem v Luzernu
5 věcí, které musíte před Vánoci stihnout

Autor článku

Hana Hurábová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Kam dál

Můžeme rozmazlit děti častým cestováním?

6 míst a akcí, které můžete navštívit v Langenthalu

Turistika s dětmi v Ementálu: ze Signau na Blaseflue a Moosegg

Partneři

Napsala jsem knihu

Mapa výletů

Podcast

Podcast Švýcarsko

Mohlo by vás také zajímat

Z e-shopu

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Sociální sítě

Instagram
Pinterest

Rubriky

NOVINKY E-MAILEM