Milé překvapení – A nice surpise

Když jsme se stěhovali do Švýcarska, přečetli jsme a slyšeli hodně o tom, že Švýcaři jsou vůči cizincům velmi uzavření a že hrozně dlouho trvá, než si někoho “pustí k tělu” (pokud vůbec). Asi se však najdou i výjimky, a my jsme měli to štěstí, že jsme na jednu narazili. 
When we moved to Switzerland, we have read and heard a lot about the fact that the Swiss are against foreigners very withdrawn and it takes terribly long before they allow someone to “enter their world” (if ever). Probably you can find exceptions, and we were fortunate that we encountered one.


Jak jinak si vysvětlit, že jsme včera před prahem našeho bytu našli vlastnoručně vyrobené vánoční přání a malý balíček od paní z vedlejšího domu, se kterou jsme se seznámili krátce po našem příjezdu? A od té doby jsme s ní mluvili jen jednou a párkrát jsme si zamávali, když kolem nás projížděla autem nebo na kole.

How else to explain that yesterday we found on the threshold of our apartment a homemade Christmas cards and a small package from the lady from the house next door, with whom we met shortly after our arrival? And since that time we talked to her only once and a few times we waved  ourselves when she passed around by car or bicycle.
V balíčku se schovávalo vánoční cukroví / Small package with Christmas cookies
Milá Therese nám se svým manželem popřála krásné Vánoce, hodně štěstí v novém domově a taky nabídla pomoc, kdybychom nějakou potřebovali. Nádavkem nám napsala kontakt na své česky hovořící přátele, kteří bydlí nedaleko Bernu. 
Ani nejde popsat, jaké bylo naše překvapení. O to víc člověk musí přemýšlet a děkovat, že se na světě najdou lidé, kterým nejste lhostejní, i když jste pro ně úplně cizí.

Dear Therese wished us, together with her husband, a Merry Christmas, good luck in our new home and she offered to help if we needed any. Moreover, she added a contact on their Czech-speaking friends who lives near Berne. 
I can´t even describe our surprise. The more a person must think and give thanks that there are in the world  people who are not indifferent, even if you are completely stranger to them.

Kategorie příspěvku: Nezařazené
Předvánoční Bern – Pre-Christmas Bern
Po ránu a k večeru

Autor článku

Hana Hurábová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Kam dál

Slavnostní přivítání

Jeřabiny

Můj první závod

Partneři

Napsala jsem knihu

Mapa výletů

Podcast

Podcast Švýcarsko

Mohlo by vás také zajímat

Z e-shopu

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Sociální sítě

Instagram
Pinterest

Rubriky

NOVINKY E-MAILEM