Swiss Brand Museum, aneb co jste možná nevěděli o švýcarských značkách

 ČEŠTINA      ENGLISH

Dnes bych se s vámi chtěla podělit o dojmy z Muzea švýcarských značek, které jsem navštívila jedno listopadové odpoledne, které jsem měla zcela výjimečně jen pro sebe (více se o tomto kouzelném odpoledni dočtete tady). Swiss Brand Museum je snad nejmenším muzeem, ve kterém jsem kdy byla, ale určitě stojí za to v se něm zastavit, protože se dozvíte spoustu zajímavých informací.

Jak už jsem naznačila výše, toto muzeum je velmi malé, protože se nachází prostorách bývalé celnice, což je takový domeček na Nydeggbrücke. Určitě půjdete kolem něj, když se vypravíte za bernskými medvědy do Bärengraben. Jako jedna z mála atrakcí je zadarmo. Stálá expozice představuje 22 echt švýcarských vynálezů, o kterých jste možná ani nevěděli, že vznikly v této alpské zemi. Tak namátkou:

Maggi 

Nevím, jak vám, ale mně se vybavují vzpomínky z dětství a typická otázka při nedělním obědě: dáš si do polévky Vegetu nebo Maggi? Já jsem teda byla vždycky pro Maggi (a to neříkám jen proto, že tady žiju). “Vynálezcem” tohoto tekutého koření byl Julius Michael Johannes Maggi, který si všiml, že zaměstnanci jeho mlýna jsou špatně živení a snažil se vymyslet způsob, jakým zvýšit příjem bílkovin bez konzumace masa (předpokládám, že na švýcarském venkově byla v chudších vrstvách konzumace masa spíše výjimečná, stejně jako u nás). A tak v roce 1884 vyvinul lehce stravitelnou mouku z hrachu, čočky a fazolí, která jeho dělníkům dodala potřebné živiny. O dva roky později následovalo legendární tekuté koření.

Nestlé

Henri Nestlé byl obchodík a vynálezce německého původu, který se usadil ve švýcarském Vevey. Začal experimentovat s recepturou na umělou dětskou výživu, aby pomohl matkám, které své děti nemohly kojit. V roce 1867 vynalezl “farine lactée”(mléko v prášku), které pomohlo snižovat kojeneckou úmrtnost na konci 19. století.

Jméno Henriho Nestlé je spjato i s čokoládovnou Cailler. Jeho kondenzované mléko totiž použil tehdejší majitel čokoládovny Cailler Daniel Peter, a v roce 1875 vznikla první mléčná čokoláda. Henri Nestlé za svůj život vybudoval velkou potravinářskou společnost, která je i dnes velmi úspěšná a stále má hlavní sídlo ve Vevey. 

Aluminiová folie a tuba

Když už byla řeč o čokoládě – do čeho se vlastně balí? No správně, pod barevným papírovým obalem je ještě vrstva alobalu, který tuto pochoutku chrání. A první hliníková folie vznikla v roce 1910 a brzo se rozšířila do potravinářského průmyslu, když se hledal ideální ochranný obal na čokoládu. Kromě výrobců čokolády začala hliníkovou folii používat také firma Maggi, o které už byla řeč výše, na balení svých bujonových kostek a instatních polévek. Od aluminiové folie nebylo daleko ke vzniku aluminiové tuby, což bylo velmi inovativní řešení, se kterým přišel v roce 1934 Hans Thomi. Ten předběhl svou dobu, když poznal, že prodej jeho hořčice Thomy v kameninových hrncích je trošku těžkopádné a její balení v tubách dokáže lépe uchovat její štiplavou chuť.

Müsli

Věděli jste, že první müsli – směs v mléce namočených ovesných vloček, sušeného ovoce a ořechů – vzniklo v roce 1959 právě ve Švýcarsku. To takhle doktor Bircher putoval po horách a zastavil se na přespání v jedné horské chatě, kde mu ráno paní majitelka nabídla ke snídani právě tuto směs. A pan Bircher zjistil, že dodává neuvěřitelnou energii a rozhodl se předepisovat ji pacientům své kliniky pro zlepšení jejich zdravotního stavu. Dnes je “Birchermüesli” pojem pro zdravou a vyváženou snídani a prodává se do více jak 40 zemí světa.

Švýcarské hodinky

Jak by muzeum mohlo opomenout švýcarské hodinky! Ikonou jsou “nádražní” hodiny Mondaine z roku 1944 se svojí typickou červenou sekundovou ručičkou ve tvaru lopatičky, které jsou synchronizované na více než 3000 švýcarských nádražích přes telefonní linky. V 80. letech Mondaine pronikla z nádraží i k běžnému obyvatelstvu, když začala vyrábět i náramkové hodinky. Nedá mi to se pochlubit, že i já jedny vlastním. A miluju je pro jejich nadčasový čistý design.
Druhou značkou, kterou muzeum prezentuje, je značka Swatch – svého času to byly nejplošší hodinky na světě (ehm, Swatch mám taky jedny :))

Umělý kloub

Tak ten teda ještě naštěstí nemám 🙂 Ale je dobré vědět, že byl v roce 1960 vyvinut týmem švýcarských ortopedů a dnes umělá náhrada kyčelního kloubu přestavuje efektivní léčbu osteoporózy a návrat k aktivnímu životnímu stylu.

Dočasná expozice: čokoládovna Läderach

Dočasná výstava (trvá do 25.12.2016!) vás provede historií a současností rodinné čokoládovny Läderach, která vznikla v roce 1962 ve městě Glarus na východě Švýcarska a v posledních letech díky svým inovacím v oboru dobývá svět.
Na výstavě můžete poznat jejich čokoládu všemi smysly – já jsem ji samozřejmě nejradši ochutnala 🙂 

I když moc nemusím čokolády s vysokým podílem kakaa (moje nejoblíbenější je mléčná čokoláda s Cailler – ta s fialovým obalem), tak musím přiznat, že kousek čokolády se 70% kakaa nebyl zase až tak špatný.

NEZAPOMEŇTE SI TENTO OBRÁZEK ULOŽIT NA PINTEREST:

Pokud nechcete přijít o nejnovější příspěvky na mém blogu, staňte se jeho pravidelným čtenářem a zaregistrujte se v pravém horním rohu této stránky. Děkuji 🙂
Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohl líbit.
Nezapomeňte mě také sledovat přes Facebook, Pinterest, Bloglovin a Instagram.

A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!

Today I would like to share my experience of visiting the Museum of Swiss brands that I visited one November afternoon, that I had only very rarely for myself. Swiss Brand Museum is perhaps the smallest museum in which I’ve ever been, but definitely worth to stop because here you will learn lots of interesting information.As I mentioned above, this museum is very small, as is the former customs house, which is a tiny house on Nydeggbrücke. Definitely, you pass it when we go visit the Bears of Berne in Bärengraben. As one of the few attractions is free. The permanent exhibition presents 22 pure Swiss inventions, which you might not even know that they originated in this Alpine country. To name a few:

Maggi


I do not know about you, but I recall my childhood memories and typical question at Sunday dinner: you want your soup with Vegeta or Maggi? So I was always for Maggi (and I´m not saying that just because I live here). “Inventor” of the liquid seasoning was Julius Michael Johannes Maggi, who noticed that the employees of his mill are poorly nourished and tried to figure out the way to increase their intake of protein without eating meat (I assume that meat consumption was rather exceptional at the Swiss countryside in the lowest social class, just like where I com from). And so, in 1884, he developed highly digestible flour based on peas, lentils, and beans, which supplied his workers with necessary nutrients. Two years later followed the legendary liquid seasoning.

Nestlé


Henri Nestlé was a merchant and inventor of German origin who settled in Vevey, Switzerland. He started experimenting with developing a formula for artificial powder baby milk to help mothers who couldn´t breastfeed their babies. In 1867 he invented the “Farine Lactée” that helped reduce infant mortality in the end of 19th century.
Nestlé´s name is also linked to the Cailler chocolate factory. Daniel Peter, the owner of the Cailler chocolate factory, used his invention of condensed milk to create the first milk chocolate. Henri Nestlé built a large food company during his life, which is still very successful and still has its headquarters in Vevey.


The Aluminium Foil and Tube

When we were talking about chocolate – in what it is actually packed? Oh well, under colored paper wrapper is still a layer of aluminum foil that protects this delicacy. A first aluminum foil was invented in 1910 and soon spread to the food industry when looking for the ideal protective packaging for chocolate. In addition to chocolate manufacturers, it was also the Maggi company (mentioned above) that started to use aluminum foil for packing their bouillon cubes and instant soups. From the aluminum foil was not far to the invention of an aluminum tube, which was a very innovative solution with which came in 1934 Hans Thomi. He was ahead of his time, he recognized that the sale of its Thomy mustard in stoneware pots is a bit cumbersome and its packaging in tubes preserves the taste and pungency longer.

Müsli

Did you know that the first muesli – a mixture of milk soaked oatmeal, nuts, and dried fruits – was founded in 1959 just in Switzerland. Dr. Bircher was hiking in the mountains and stopped for the night in a mountain hut, where he was offered this mix for breakfast in the morning. And Mr. Bircher found that gives incredible vitality and decided to prescribe it to his patients of his clinics to improve their health. Today’s “Birchermüesli” concept for a healthy and balanced nourishment and is sold in more than 40 countries.

Swiss watch

How could the museum omit a Swiss watch! Icons are “station” Mondaine clock from 1944 with its characteristic red second hand in the shape of shovels, are synchronized to the minute through telephone lines in more than 3,000 Swiss train stations. In the 80s Mondaine penetrated from the train stations to the “normal population” and began to produce wristwatch. I can boast that I own one. And I love them for their timeless clean design.
The another brand that is presented in this museum is Swatch – the flattest watch in the world (uh, I´ve got one too :))

Hip prosthesis

Fortunately, I don´t have this for the time being 🙂 But it’s good to know that it was developed in 1960 by a team of Swiss orthopedic surgeons and today the artificial hip replacement surgery represents an effective treatment for osteoporosis and return to an active lifestyle.

Temporary exhibition: Läderach Chocolate House

The temporary exhibition (runs until 25 December 2016!) takes you through the history and present of Läderach chocolate family, which originated in 1962 in Glarus in the east of Switzerland and in recent years has continued thanks to their innovations to conquering the world.
At the exhibition you can learn about their chocolate with all your  senses – I obviously preferred tasting it 🙂

Although I´m not a fan of chocolate with high cocoa content (my favorite is the Cailler milk chocolate – the one with the purple package), so I have to admit that a piece of chocolate with 70% cocoa was not so bad after all.


DON´T FORGET TO PIN THIS FOR LATER:

If you don´t want to miss any of my recent posts please sign up for my blog in the top right-hand corner of this page. Thank you 🙂

I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.

Be sure to follow me on Facebook, Pinterest, Bloglovin, and Instagram.

And of course, I look forward to reading all your comments.

Kategorie příspěvku: kanton Bern, Švýcarsko
Swiss Brand Museum, aneb co jste možná nevěděli o švýcarských značkách
5 tipů, jak zvládnout dlouhé cestování s dětmi

Autor článku

Hana Hurábová

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Kam dál

Family Guide to the Swiss Museum of Transport in Lucerne / Rodinný průvodce Dopravním muzeem v Luzernu

Jahodové potěšení z “Beerenland” Altwyden

Procházka s dětmi: Mutzgraben

Partneři

Napsala jsem knihu

Mapa výletů

Podcast

Podcast Švýcarsko

Mohlo by vás také zajímat

Z e-shopu

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Sociální sítě

Instagram
Pinterest

Rubriky

NOVINKY E-MAILEM