Family holiday in the heart of Switzerland: Part 2 – Aktivní rodinná dovolená v srdci Švýcarska: 2.část

 ČEŠTINA      ENGLISH

Ve svém dnešním příspěvku vám přináším několik tipů, kam vyrazit, pokud počasí není zrovna nakloněno výletům na hory.

I když se vám při pohledu z okna může zdát, že počasí není na výlet do hor zrovna ideální, doporučuji zkontrolovat webcamery místa, kam chcete vyrazit. V údolí totiž může být nízká oblačnost, ale ve výšce dvou tisíc metrů si můžete užívat sluníčka a výhledů nad mraky.

Ale když ani tak to nebude vypadat na den strávený na horách, nemusíte se bát, ve Švýcarsku se ani mimo Alpy nudit nebudete!

Bern


Aneb městská turistika je taky turistika. A proč se nepodívat do hlavního města Švýcarska, kde se v podloubích jeho historického centra můžete schovat před deštěm. A věděli jste, že je tady taky orloj? A že nedaleko od něj přišel Einstein na svou teorii relativity? A že je tady socha pána, který požírá děti? U nás tedy funguje líp než strašení čertem 😉 Centrum Bernu je docela malé a i tady myslí na děti. Můžete je zavést podívat se na místní symbol, kterým jsou medvědi. Ti mají domov na břehu řeky Aare, samozřejmě v oploceném parku. Na terasách za místní katedrálou se nachází hřiště pro děti, které nebude bavit obdivovat plastiku Posledního soudu na hlavním portálu gotického chrámu s nejvyšší věží ve Švýcarsku.

Dopravní muzeum (Verkehrshaus) v Luzernu

Pokud máte doma dopravní nadšence, určitě je vezměte do nejznámějšího švýcarského muzea. Zároveň se připravte na to, že tady strávíte několik hodin, ale prohlídka určitě stojí za to. Ve čtyřech obrovských halách se seznámíte se všemi druhy dopravních prostředků. Pro děti asi nejzajímavější je hala věnovaná letadlům, protože ti mladší se tady můžou vyblbnout na nouzové skluzavce z letadla a ti starší pak v simulátoru helikoptéry.


St.Beatus-Höhlen (Jeskyně sv.Beata)

Před deštěm se dá dobře schovat i v krápníkových jeskyních, které se nacházejí na břehu Thunského jezera (kousek od lanovky na Niederhorn). Návštěva jeskyní je asi dvoukilometrová procházka – jeden kilometr tam a (až na pár výjimek) tou samou cestou zpátky. Trasa bohužel není vhodná pro kočárky, protože vede i po schodech, ale i menší děti (řekla bych cca od dvou let) ji hravě zvládnou. Můžete využít buď komentované prohlídky s průvodcem, anebo se vydat sami a podzemí poznávat díky informačním tabulím, které však poskytnou dostatečné množství informací. Ani tady nebudete ochuzeni o možnost udělat si vlastní piknik (pokud tedy počasí dovolí) a děti se můžou vyřádit na hřišti.

Affoltern im Emmental


Jak byste mohli být ve Švýcarsku a neochutnat zdejší typický sýr s dírami? Navíc když se jedná o jednu z mála turistických cílů, kde se neplatí žádné vstupné? Teda pokud si nechcete zaplatit 5 franků na osobu a mít soukromou degustaci sýrů, anebo si za 8 franků sami svůj sýr vyrobit. Pokud sem přijdete okolo 16 hodiny, uvidíte, jak se čerstvý sýr vytahuje z kádě a můžete ho i ochutnat. Pro děti je tady připraveno krásné hřiště, jak jinak než s tématikou sýra 🙂

Kambly


Ve městě Trubschachen se nachází továrna, jejíž tradice sahá na začátek dvacátého století a která se pyšní tím, že suroviny pro výrobu svých sušenek pochází z regionu Emmental (no, kakaové boby na čokoládu asi ne :)). Nečekejte ale ukázku výroby – prohlídka totiž spočívá v návštěvě přilehlého obchodu se sušenkami, kde můžete v nesčetných regálech ochutnat snad všechny druhy (zdarma!), které se tady vyrábí. Slušností je pak něco si v obchodě koupit, což může být hezký suvenýr z návštěvy Švýcarska. Pro děti (ale samozřejmě i pro dospělé) je tady formou divadélka představena historie Kambly od jejího založení až po současnost a na velkém glóbusu můžete vidět, kde všude ve světě se můžete se sušenkami Kambly setkat. Na interaktivním panelu se pak můžete s rodinou vyfotit a svoje fotky z pozdravy ze Švýcarska zaslat jako elektronickou pohlednici svým přátelům a známým.


Plavba po Thunském jezeře


Jak jsem zmínila v první části této série, Švýcarsko má mnoho krásných jezer, a jedním z nich bezesporu je Thunské jezero (Thunersee). Pokud už vás unaví horské túry, můžete dám svým nohám odpočinout právě u něj. Buď se můžete vydat na okružní jízdu kolem něj autem a navštívit třeba některý ze zámečků, které se na jeho břehu nacházejí (Thun, Oberhofen, Schadau, Spiez), anebo se můžete rozhodnout pro plavbu lodí. A zaručuji vám, že z paluby lodi uvidíte věci z trošku jiné perspektivy 😉

Funky Chocolate Club – Interlaken

Věděli jste, že tento podnik založily dvě Češky? I když jsem tady ještě nebyla, návštěva je jedním z bodů na mém “must-visit” seznamu pro rok 2017.

Frey Chocolat – Buchs

Další čokoládový tip. Možná by stálo za to se tady zastavit po cestě z/do Švýcarska, pokud zvolíte trasu přes hraniční přechod Schaffausen a dále přes Zurich, protože se nachází kousek od dálnice A1, avšak od všech ostatních tipů je trošku z ruky.
Tak jak se vám můj dvoudílný průvodce líbil? Byl pro vás užitečný? Které místo byste nejradši navštívili? A kdybyste měli strach z dlouhé cesty do Švýcarska autem s vašimi ratolestmi, tak po přečtení mého článku 5 tipů, jak zvládnout dlouhé cestování s dětmi, vás obavy rozhodně přejdou 🙂

A NEZAPOMEŇTE SI TENTO OBRÁZEK ULOŽIT NA PINTEREST!


Pokud nechcete přijít o nejnovější příspěvky na mém blogu, staňte se jeho pravidelným čtenářem a zaregistrujte se v pravém horním rohu této stránky. Děkuji 🙂
Budu ráda, kdykoli budete chtít sdílet moje příspěvky na Facebooku nebo Twitteru. Pomůže mi to dostat můj blog k dalším lidem, kterým by se také mohl líbit.
Nezapomeňte mě také sledovat přes Facebook, Pinterest, Bloglovin a Instagram.
A samozřejmě se těším na všechny vaše komentáře!

Today I´m gonna give you few tips what to do in the heart of Switzerland when the weather isn´t ideal for mountain hiking. 

But note: even if the weather may seem ugly, always check the webcam. What can be ugly weather in the valley, doesn´t have to be at 2,000m height.
But if it still doesn´t look like a day in the mountains, you don´t have to worry: in Switzerland, there are lots of things you can do and lots of places to visit and I dare say you won´t be bored even outside the Alps!

Bern

Urban tourism is also tourism, right? So why not to visit the capital of Switzerland, where you can hide from the rain in the arcades of the historic city center? And did you know that you can find here the astronomical clock? And not far from  Einstein invented his theory of relativity! And there is a statue of a man who eats children? In our family, it works better than scaring our kids by the devil;) The center of Bern is quite small and even here they are thinking about the kids. You can show them the local symbol – bears. They have their home on the banks of the River Aare, of course, in a fenced park. On the terraces behind the local cathedral, you can find a playground for children who probably won´t want to admire the sculpture of the Last Judgment on the main portal of the Gothic cathedral with the tallest tower in Switzerland.

Luzernerverkehrshaus – The Swiss Museum of Transport

If you have a home transport enthusiasts certainly take them into the most famous Swiss museum. At the same time, prepare for the fact that here you will spend a few hours, but the tour is definitely worth it. In four huge halls, you will learn all kinds of vehicles. For children, the most interesting are the hall dedicated to aircraft, because the younger ones here can enjoy themselves on the emergency chute from the plane and the older ones in the helicopter simulator.

St. Beatus Höhlen – St.Beatus Caves

You can hide from the rain in the stalactite caves, which are located on the shores of Lake Thun (near the cableway to Niederhorn). Visiting the caves is about the two-kilometer walk – one kilometer there, and (with a few exceptions) the same route back. The trail isn´t, unfortunately, suitable for prams, but smaller kids (I’d say about two years of age), can easily manage it. You can use either guided tours or go by yourself and explore the underground thanks to information boards, which, provide sufficient information. Even there you will not be deprived of the opportunity to make your own picnic (unless weather permitting) and children can enjoy themselves on the playground.

Affoltern in Emmental

How could you be in Switzerland and not tasting the typical local cheese with holes? Furthermore, when it is one of the few tourist destinations, where you pay no entrance fee? So if you don´t want to pay 5 francs per person and have a private tasting of cheese, or a 8 francs to make your own cheese. If you come here at about 4 pm, you can see how the fresh cheese mass is withdrawn from the vat and you can even taste it. For children, here is a beautiful playground – how else than cheese-themed? 

Kambly

In the small town of Trubschachen you can find a factory, whose tradition dates back to the beginning of the twentieth century and which boasts that the ingredients for the production of their biscuits come from the Emmental region (ok, cocoa beans probably not :)). But don´t expect a guided tour through the factory (like it is in Maison Cailler) – tour consists of visiting the adjacent shop with biscuits, where you can taste almost all kinds of biscuits displayed on countless shelves (for free!), But of course it´s polite to buy something in the shop. Which can be, on the other hand, a nice souvenir from your visit to Switzerland. For children (but of course also for adults) the history of the Kambly factory is presented in the form of theater from its founding to the present, and on the big globe, you can see where in the world you can meet with Kambly biscuits. On an interactive panel, you can take a picture with your family and send your photos with greetings from Switzerland as an e-card to your friends and acquaintances.

Taking a cruise on Lake Thun

As I´ve mentioned in the first part of this series, Switzerland has lots of beautiful lakes. One of them is for sure the Lake Thun. If you already tired of hiking, you can give your feet a rest there. Either you can drive around it in a car and visit one of the small castles, which are located on its shore (Thun, Oberhofen, Schadau, Spiez), or you can opt for a cruise. I guarantee you that from the deck of the ship you´ll see things from another perspective 😉

Funky Chocolate Club – Interlaken

Did you know that this company was founded by two Czech girls? Although I haven´t been here before, visiting this place is one of the items on my “must-visit” list for 2017!

Frey Chocolat – Buchs

Another chocolate tip. It might be worth it to stop here on the way to/from Switzerland if you choose a route across the border in Schaffhausen and through Zurich since it is located off the A1 motorway. But in comparison with all the other tips this one is a little out of hand.

So, how did you like my two-part guide? Was it useful and helpful? Which place would you like to visit most? Tell me in the comments.

If you don´t want to miss any of my recent posts please sign up for my blog in the top right-hand corner of this page. Thank you 🙂
I will appreciate any time if you share my posts on Facebook or Twitter. It helps get my blog out to more people, who may like my posts.
Be sure to follow me on Facebook, Pinterest, Bloglovin, and Instagram.

And of course, I look forward to reading all your comments.

Kategorie příspěvku: cestování, Švýcarsko
Aktivní rodinná dovolená v srdci Švýcarska: 2.část
Sáňkování s dětmi: Tschenten Alp (Adelboden)

Autor článku

Hana Hurábová

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Kam dál

Můžeme rozmazlit děti častým cestováním?

Ponte dei Salti 10 besten Ausflugziele im Tessin

10 tipů na výlety v kantonu Ticino

Lyžování s dětmi: Jaunpass

Partneři

Napsala jsem knihu

Mapa výletů

Podcast

Podcast Švýcarsko

Mohlo by vás také zajímat

Z e-shopu

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Sociální sítě

Instagram
Pinterest

Rubriky

NOVINKY E-MAILEM